AMK´s generalforsamlingen 2018

AMK generalforsamling hos MC. 75. Englandsvej 16 8450 Hammel.

Fredag den 26 januar 2018 kl. 20.00.

Dagsorden for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af kasserer. (afg. Poul Nyrup).
7. Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Carsten Svendsen).
8. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Jacob Filtenborg).
9. Godkendelse af Moto-Cross repræsentant. (afg. Bent Andersen).
10. Valg af suppleant. ( afg. Lars Mejlby Sørensen ).
11. Valg af kritiske revisorer. ( på valg Niels Kirkegaard og Sune Utoft).
12. Eventuelt
På generalforsamlingen vil vi hylde vore medaljetagere, og de forskellige vandrepokaler vil blive overrakt.
Efter generalforsamlingen er AMK vært ved et mindre traktement.
HUSK ! Generalforsamlingen er kun for AMK medlemmer og hjælpe personale.
Gaver fra klubben skal afhentes personligt på dagen !.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation