Officials

Jeg vil gerne starte med at takke de officials der har hjulpet os i 2011. Vi havde ikke kunnet afvikle så vel organiseret weekender uden jer. Så et kæmpe stort tak skal der lyde fra løbsledelsen.
Det er sådan, at der skal bruges mange frivillige til at afvikle en god road racing weekend. Der er mange opgaver der skal løses og gå op i en højere enhed når vi afvikler løb og vi kan godt bruge flere hænder til at hjælpe.
Som sagt har vi flere opgaver at løse. Der skal bruges officials til bane-, pit-, rydningsvogn- og teknisk kontrol for bare at nævne et par steder.

Banepersonalet skal hjælpe med sikkerheden på banen, bl.a. ved signalering, afdækning, oprydning mm..

Der er to slags sving folk. Der en svingchef som står på flagposten med flagene og radioen i svinget. Svingchefen giver signal til kørerne om fare og andre uregelmæssigheder i svinget via af flagene. Det er også svingchefens job at holde øje med om kørerne køre uforsvarligt f.eks. om de overhaler ved gult flag, prøver at kører hinanden af osv.. Vigtigst af alt, for svingchefen, er det dog at sikre at kørerne ikke kører uforsvarligt når der er officials på banen.

De øvrige officials i svinget hjælper den/de kører op igen som er styrtet. Når køreren er i sikkerhed gælder det om at få fjernet mc’en så den ikke er til farer for andre kører. En del af jobbet er at sørge for at der ikke er fremmedlegemer af nogen slags i svingafsnittet.

Skulle en af kørerne tabe dele på banen, smide væsker eller på anden måde ”svine” svinget er det svingofficials opgave at rydde op efter dem, både under kørsel og imellem løbene.

Der kræves ikke det helt store for at være hjælper. Vi vil dog helst ikke have unge under 14 år på banen. Dette skyldes at man som svingofficial skal på banen mens der køres på den og hjælpe væltede kørere. Når officials skal ud på banen gør vi alt for at sikkerheden er i top.

Som ny official kommer i sammen med gode erfarende officials som nok skal oplærer jer at bevæge jer rundt på banen.

En fordel ved at stå i sving er man får lov til at se race, fra den allerbedste vinkel, nemlig helt tæt på. Man kan ikke komme tættere på end i et sving.

Vi kan også godt bruge officials i pitten. Det er sådan at det hurtig kan blive meget uoverskueligt i pitten hvis vi ikke har nogen til at holde orden. Man skal som pit-hjælper sørge for at kørerne ikke kører for stærkt i pitten, at de ikke holder i vejen for ambulancen og ind imellem kunne tale med store bogstaver. Det er også pitpersonalets opgave at sørge for at de folk som kommer i pitten også har en gyldig billet.  Der er som i svingene også en chef i pittten. Pitchefen skal nok uddelegere opgaverne, så man ikke skal tale med store bogstaver første gang man er med ude.

I pitten holder også rydningsvognen til. Rydningsfolkene skal mellem træningerne og løbene ud og samle de mc’er op som ikke selv kan kører ind. Det er normalt en rigtig god opgave for unge knægte fra 14 år og op. De får nemlig lov til at sidde på cyklerne på vej i pit. Der skal dog en med kørerkort til at kører selve bilen.

En del af de officials som befinder sig i pitten, vil under løbene blive brugt til startrækker. Dvs. at når der skal køres løb skal man hjælpe med at få kørerne på de rigtige pladser og holde øje med om de tyvstarter.

Man skal ikke være en stor stærk mand for at hjælpe til, hverken i svingene, pitten eller andre steder. Piger kan også sagtens være med.

Det er også sådan at man skal have et G-licens for at være svingchef. Man behøves ikke at være chef når man har et g-licens. Man kan sagtens være alm. official i enten sving, pit eller på rydningsvognen.

For at få G-licens skal man op i en prøve om flagene samt hvad man gør på og omkring svinget.

Det koster 150 kr. om året at tage og bibeholde et official-licens uanset licenstrin. Beløbet inkluderer et medlemskab af AMK og Amk’s klubblad.

Når man har G-licens er der mulighed for at få andre licenser. Det næste licens T-licens. Der er forskellige grene af T-licenset som man kan vælge og hvis man har lyst kan man tage alle T-licenser. Med et T-licens kan man være banechef, i teknisk kontrol, ryttergårdschef, starter, pitchef mm. alt efter hvilken gren man vælger. Ens for de forskellige grene af T-licenset er dog at man skal være føl, før man må fungere i ovennævnte stillinger. Der er også mulighed for at blive tidstager, men det kræver at man tager et computer kursus i DMU.

Er man interesserede i et licens, men gerne vil hører lidt mere om det er velkommen til at kontakte road racing udvalget i AMK. Udvalget findes på www.amk-racing.dk under Road racing. Her kan man også læse mere om selve sporten mm.

Lønnen for sådan en weekend er lig 0, men det er jo heller ikke derfor vi kommer. Der er bespisning af officials både til morgen og middag og om lørdagen er der mulighed for aftensmad. Derudover bliver der bragt lidt godter rundt om eftermiddagen. Det vi ikke får i løn, får vi til gengæld til bespisningen. Går man sulten fra frokost er det ens egen skyld. Der mangler ikke noget.

Lørdag plejer at være en trænings dag. Sådan bliver det ikke fremover. Der blev fra sæsonen 2007 lavet om på løbsafviklingen, så der vil være løb både lørdag og søndag. Det skulle give mere spænding.

Lyder dette som noget du godt kunne tænke dig at hjælpe med som official, så kontakt mig og så vil jeg sørge for at der kommer en tilmelding til dig. Vi fordeler folk på de forskellige poster. Det er helt tilladt at skrive på tilmeldingen hvis man ikke vil i sving. Så finder vi en anden plads. Man kan også sagtens skrive at man kun vil i sving.

Spørg evt. venner og bekendte om de kunne tænke sig en weekend med masser af godt race, indbyrdes kampe og dramatik.

Send mig en mail på amk-official@hotmail.com. Vi ser frem til at høre fra jer.

Kitti Hørup
Official koordinator AMK

Er du interesseret??

Er du interesserede i en licens og gerne vil hører lidt mere om det er du velkommen til, at kontakte Road Racing udvalget i AMK. Udvalget findes på  Road Racing. Klik her og læs mere

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation