Slut instruks For DM på Jyllandsringen 16-17/9 17 Classic og Morderne RR.

 

Slut instruks For DM på Jyllandsringen 16-17/9 17 Classic og Morderne RR.

Depot:

Classic skal være i depot 2, morderne og AMK Trackday klasse skal være i depot 3. Der kan gives dispensation til andet depot ved skriftlig ansøgning. Mail: RR-udvalg@amk-racing.dk

Der er mulighed for opstilling fra fredag kl. 10.00, Carsten Svendsen er der til at vise på plads.

Husk! Støjtider, miljø måtte og ildslukker. Ildslukker skal stå synligt. Overholder man ikke dette, vil der blive sanktioneret i henhold til reglement.

Alle motorcykler skal være støjmålt ind kl.13.00 (hvis der er støj måling)

Chef officials:

Stævneleder er Jacob Filtenborg.

Tilmeld, tidtagning er Knud Møller (knud@amk-racing.dk)

Tekniskkontrol er Jens Erik Krause-Kjær

Starter er Kaj Lehmann

Bane Chef er René Jensen

Dommer:

Dommer er Jesper Holm

Løb:

Der Bliver split start i alle løb.

Førermøde:

Førermøde er lørdag kl. 08.00 søndag kl. 09.00

Førermøde er obligatorisk for alle kørere, det er IKKE nok at sende en mekaniker, der bliver taget stikprøvekontrol. Der bliver sanktioneret i henhold til reglement.

Sekretariatet:

sekretariatet er åben fra kl 16.00

 

Teknisk kontrol:

Teknisk kontrol er fra fredag kl 17.00. Alt udstyr skal medbringes.

 

Billetter:

Der er tre billetter pr. køre

Ekstra kan købes for 100kr ved bestilling på RR-udvalg@amk-racing.dk, De skal betales med mobilpay nr. 42535866. Husk at skrive navn på betaling. Når betaling er foretaget er billetterne bestilt.

 

EVT:

Spørgsmål, skal ske på mail RR-udvalg@amk-racing.dk.

 

 

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation