AMK Generalforsamling Fredag d. 1. februar 2019 kl. 20:00

AMK Generalforsamling

Tid: Fredag d. 1. februar 2019 kl. 20:00

Sted: Dortes Bed & Breakfast, Rådvedvej 34, 8700 Horsens

Dagsorden for Generalforsamlingen.

 

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning for det forløbne år.

3.Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af formand. (afg. Carsten Svendsen).

7.Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Lars Poulsen).

8.Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen).

9.Godkendelse af MotoCross repræsentant. (afg. Bent Andersen).

10.Valg af suppleant.

11.Valg af kritiske revisorer. (På valg Niels Kirkegaard og Sune Utoft).

12.Eventuelt

 

På generalforsamlingen vil vi hylde vore medaljetagere, og de forskellige vandrepokaler vil blive overrakt.

Efter generalforsamlingen er AMK vært ved et mindre traktement.

Husk ! Generalforsamlingen er kun for AMK medlemmer og hjælpe personale.

Gaver fra klubben skal afhentes personligt på dagen.

Navigation