Formandens beretning 2017 (fra generalforsamlingen d. 26. januar 2018).

Før beretningen fik Gorm fra DMC 15 minutter til at fortælle om det nye tiltag for moderne cykler.

 • Et år siden sidste valg, et turbulent år med nyt RR-udvalg.
 • Året startede med en tur i Tivoli Friheden til DM fest med 14 mestre fra 2016.
 • Derefter til Silkeborg med lidt færre – 4 styk.
 • Udstilling i Herning.
 • maj, Classic på Jyllamdsringen.
 • maj, Aarhus Classic med spons telt og meget køretid.
 • juni, Padborg Classic.
 • september, Djursland Classic.
 • september, DM moderne og Classic på Jyllandsringen med Event Biler – der desværre regnede væk.
 • september, DM moderne med DTC – hvor AMK traditionen tro, serverede kølige øl og varme pølser – igen i meget regn.
 • Tirsdags træning i Løvel.
 • Beklædning af mange officials – både RR og MX – det halve betalt af sponsor.
 • Racemeet øst og vest, med diverse temaer.
 • Det blev også til en enkelt mester i MX.
 • Desværre havde vi et grimt uheld på Padborg, Carsten er fighter så han er set på banen igen.
 • Knud Nielsen har været medlem af AMK i 80, og fik DMU`s fortjent tegn.
 • Samarbejdet med DMU har kørt nogenlunde i 2017, ikke de helt store sammenstød.
 • Vi er stadig den største klub under DMU, med en del medlemmer der har været med i mere end 50 år.
 • AMK ser frem til samarbejdet med DMC i 2018.

Alt dette sker ikke af sig selv, AMK består af mange frivillige der yder en stor indsat for at få vores arrangementer til at lykkes, samt sponsorer og firmaer der gerne ligger lokaler/udstillingsplads til.

Efter generalforsamlingen var der tid til snak og løgnehistorier.

Geser meldte sig frivillig til at takke køkkenpersonalet – måske pga. kønnet på personalet.

På bestyrelses vegne, takker for god ro og orden…

Jan

Den nye bestyrelse ser sådan ud:

Formand – Jan Robert Eriksen

Næstformand – Carsten Svendsen

Kasserer – Poul Nyrup

Bestyrelsesmedlem – Lars Poulsen


Fra MX – Bent Andersen

Fra RR – Claus Andersen

og uden billede:

Suppleant – Lars “obersten”.

Navigation