Generalforsamling AMK 2020

******************************************************************
AMK generalforsamling.A
Tid: Fredag den 7. februar 2020  kl.: 20:00
Sted: Vagn Jensen Motorcykler, Rådvedvej 34, 8700 Horsens
A
Dagsorden for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af kasserer.(afg. Poul Nyrup).
7. Valg af bestyrelsesmedlem.(afg. Lars Sørensen).
8. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen).
9. Godkendelse af Moto-Cross repræsentant. (afg. Lasse Hansen).
10. Valg af suppleant. (afg. Jens Kroon)
11 .Valg af kritiske revisorer.(på valg Birthe Koch og Sanne Sørensen).
12. Eventuelt
A
På generalforsamlingen vil vi hylde vore medaljetagere, og de forskellige vandrepokaler vil blive overrakt.
Efter generalforsamlingen er AMK vært ved et mindre traktement.
Husk ! Generalforsamlingen er kun for AMK medlemmer og hjælpepersonale.
           Gaver fra klubben skal afhentes personligt på dagen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5 skal fremsendes til: formand@amk-racing.dk senest d. 23. januar 2020
***************************************************************************
Navigation