Invitation til kursus den 22. april 2018 kl. 9:00 til senest kl. 16:00

Hej alle

Invitation til kursus den 22. april 2018 kl. 9:00 til senest kl. 16:00

Afholdes hos Dortes Bed & Breakfast, Rådvadvej 34, 8700 Horsens.

(Samme adresse som Vagn Jensens Motorcykler aps)

Dette er en invitation til alle officials og nye kørere.

Vi arrangerer i Aarhus Motor Klub et kursus for nye officials der ønsker at få et GA licens: (grundlicens der giver lov til at fungere som ansvarshavende official til poster som banechef, ryttergårdschef, chef for officials og starter. – Lidt sidemands oplæring vil være påkrævet hvis man ønsker at have ansvar for den type job. Samt assistent ved alle T licensjob.

Vi har ligeledes kursus for T licenser af typen TL – Træningsleder og TK – Teknisk kontrol chef. Også her vil det være nødvendigt med sidemands oplæring.

Nye kørere der ønsker teoriprøve vedrørende kørelicens kan deltage her. Da emnerne der undervises i også vil kunne godtgøre at man kan få sin kørelicens.

Prisen er kr. 150,00, der betales af den klub man er medlem af. (Eksempelvis AMK)

Tilmelding skal ske på mail til Susanne eller Kaj Lehmann, gerne med følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Cpr.nr.

Mail

Tlf.nr.

Evt. klub og medlemsnummer

 

Disse oplysninger er til brug for klubbens kasserer, der skal registrere hvem vi har på kursus.

 

Venlig hilsen

Aarhus Motor Klub

Kaj Lehmann

kaj.lehmann@aaganet.dk

23 31 90 11 – (Der vil ikke blive svaret uden der lægges besked)

Susanne Lehmann

skrubbenlehmann@aaganet.dk

29 91 76 58

Navigation