KNUD NIELSEN, medlem af Aarhus Motor Klub og Danmarks Motor Union i 80.år.

KNUD NIELSEN.
Medlem af Aarhus Motor Klub og Danmarks Motor Union i 80.år.
Vores æresmedlem 98 årige Knud Nielsen har i år været med i AMK/DMU i alle de år.
I den anledning har der været afholdt,en lille reception.Hvor Bent Andersen fra AMK/DMU
overrakte guldnål,blomster samt en fin AMK- trøje.
Knud var meget taknemlig for opmærksomheden,så tak til klubben fra ham.
I næste nr.af Motor-Bladet vil der være en artikel om Knud.Som er forfattet af
AMK-historiker Lars Pedersen og undertegnede.Man kan også på hjemmesiden
AMK-historisk arkiv,læse og se mange billeder om og med Knud.
Vi er stadig en del gamle AMK’er,som mødes til en ugentlig kop kaffe med Knud,
også bliver der talt om motorløb i de gode gamle dage.
På vegne af AMK.John Williams.
Navigation