Slut instruks for Classic DM 5-6/5-2018

Slut instruks

Grupper:

Classic 1: 2 A, 2B.
Classic 2: 4, 5, 6, 7A, 7B.
Classic 3: 7C F1, 7C F2, 7D SSP, 7D SBK, For ung til Classic. Ryttergård:

Der er adgang til ryttergård fredag fra kl.10.00, Vi skal være i depot 2.
OBS man skal dog være forberedt på at man kan blive flyttet, hvis man placere sig, inden ryttergårds chef Carsten Svendsen er der. Alle skal anvises en plads af Carsten.
Dette er MEGET VIGTIGT GRUNDET BRANDSIKKERHED.

Sekretariatet:

Sekretariatet er åben fra

Fredag fra 16.00 til 18.00 og igen fra 19.30 til 20.30
Lørdag fra kl.08.00 til 09.00 og igen fra kl. 10.00 og frem til der køres løb. Søndag fra 08.00 til 09.00 og igen fra løbet er sluttet.

Teknisk kontrol:

Teknisk kontrol er fra fredag kl. 16.00. Alt udstyr skal medbringes.

Husk!

Støjtider, miljø måtte og ildslukker. Ildslukker skal stå synligt. Overholder man ikke dette, vil der blive sanktioneret i henhold til reglement.

Alle motorcykler skal være støjmålt (hvis der er støj måling).

Chef officials:

Stævneleder – Jacob Filtenborg. Tekniskkontrol – Jens Erik Krause-Kjær Starter – Kaj Lehmann
Bane Chef – René Jensen

Ryttergårds chef – Carsten Svendsen

Dommer:

Arne Christiansen

Førermøde:

Førermøde er lørdag kl. 10.00 søndag kl. 10.00 – hvor oplyses på tavlen ved race office.

Førermøde er obligatorisk for alle kørere, det er IKKE nok at sende en mekaniker, der bliver taget stikprøvekontrol. Der bliver sanktioneret i henhold til reglement.

Billetter:

Der er tre billetter pr. køre

Pokal overrækkelse:

Pokal overrækkelse er lørdag kl.18.00 og søndag kl.15.00 – hvor oplyses til føre møde.

Navigation