Race invitation to Classic TT Sokndal 2022.

Stavanger Roadracing, Norway
01-02-03 juli
MotorcenterNorway (MCN) , Sokndal, Norge

Nordic Classic Championship/Open, MC-Avisa Norsk Classic Cup, SBS Supermono Cup, Åpen N-Cup Nasjonal

Pre`47, Classic 50, Classic175, Classic250, Classic350, Classic500, Classic750, Classic-MCS A+B+C+D, Forgotten Era<250, Forgotten Era>250, Formula 80-87 F1 og F2, Classic Supersport 88-98, Classic Superbike 88-98, Supermono, Nasjonal, 250 GP, RDLC, Parade . Classes with few rider can be merged into common heats.

License types: All Classic classes: Nasjonal / Nordisk A, B lisens. Class Nasjonal: Norwegian Nasjonal A/B-lisens.

Check in from thursday evening 18.00.
Friday 09:00-19:00 Practice all classes, included in entry fee Saturday 09:00-19:00 Timed practice/qualification & Races Sunday 09:00-19.00

Entry Fee included practice Friday 09:00 – 19:00

Program:

Parade
All other classes
Extra class
Late entry fee
Transponder rental Electricicity incl. in entry fee

NOK 1500,- NOK 2900,- NOK 700,- NOK 500,- NOK 1000,-

Warm up & Races

Registration at www.timekeeping.no. Entry fee paid by vipps, cash or credit card at the race office.

NB! All teams arriving with big buses and trucks pls inform up front, parking see map.

NB! All tems approaching Motorcenter Norway with buses or trucks are strongly recommended to drive via Helleland- Egersund- Sokndal . See seperate map.

Price seremony Saturday evening and directly after the last race Sunday.
Last entry 23 of june. 2022. See also www.crc.no and www.stavangerrr.com

Mindeord!

Jens Nørgaard Christensen

 

Jens har kørt sit sidste race! Mandag den 18.04.2022 sov Jens stille ind i hjemmet i Arentsminde.

Jeg har kendt Jens siden 1971, hvor han tit kom ved Thorkild Kirk, hvor jeg var arbejdsdreng. Efter jeg fik kørekort har jeg haft mange gode mc ture med Jens og Bitten.

Jens begyndte at køre race i firsene, først på en Honda 125 og senere på større maskiner. Jens har også deltaget i Classic Event på Spa i Belgien flere gange.

Vi kender alle Jens når han traskede rundt i ryttergården med en kaffekop i hånden, for at få en snak med alle dem han kendte. Det vil fremad rettet være underligt at han ikke mere dukker op.

Jens fik for nogle år siden konstateret cancer og gik til mange behandlinger, de fik styr på det men det blussede op igen og til sidst kunne kroppen ikke mere!!

Ære være Jens’es minde RIP.

Mine tanker går i denne stund til Bitten og familien i denne svære tid!

 

Med venlig hilsen

Per Bach

Hurra!

Vi har fået 4.036 kr. fra OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Tillykke med det flotte resultat og tak for det gode samarbejde.

Kære AMK,er.

Sæsonen 2021 i Road Racing er afsluttet, men dem med jord under hjulene fortsætter jo nok lidt endnu.

Jeg takker for tilliden og valget som formand, fra de 14 (inkl. Undertegnede) fremmødte, ved generalforsamlinger der blev afholdt i juli pga. noget Coruna. Næste år er vi tilbage ved det normale tidspunkt den 4. fredag i januar.

Set med klubøjne har det været en god sæsonafslutning, efter der i foråret var del aflysninger pga. Coruna.

På Road Racing siden har vi fået markeret os med nogle gode arrangementer, både på DM siden, med en træningsweekend, men også med klubmesterskabet. Alt dette kan kun lykkedes fordi der er nogle meget aktive personer i Road Racing udvalget og andre som altid er klar til at give en hånd med.

Og så selvfølgelig fordi vores trofaste frivillige hjælpere igen og igen stiller op. Jeg har set masser af ”gamle” kendte ansigter og heldigvis også nye ind i mellem. Til alle jer skal der lyde en rigtigt stor tak fra AMK bestyrelsen. Der har også været stor ros fra de aktive der alle ved, at uden jer bliver der ikke kørt løb.

DM den 4. – 5. september på Ring Djursland blev afviklet en weekend med godt vejr. 80 deltagere viste at vi er på vej i den rigtige retning igen. Elleve deltagere i Rookie 600 underbygger det. Små uheld var der, men ellers en flot weekend med meget godt ræs og samvær om aftenen.

Til AMK klubmesterskabet på FDM Jyllandsringen den 2. oktober blev der stillet op i regnvejr, alligevel var alle positive og glædede sig til arrangementet skulle afvikles. Det viste sig også at vi har forbindelserne i orden, regnen stoppede og banen var tør da vi skulle kører. Deltager antallet til festen om aftenen var overraskende stort med 130 til spisning af to grisebasser fra grillen. Dejligt med dem store stemning og viljen til det skulle blive en aften, hvor vi nød stemningen i hinandens selskab.

Tak for hjælpen alle sammen.
Omkring sæsonen 2022 er planlægningen godt i gang. Der er stadig mange ting der skal falde helt på plads

og så snart det er muligt vil de endelige planer blive lagt ud på hjemmesiden.

For nuværende er datoerne i 2022:
Ring Djursland: maj Internationalt Classic TT. (DM-NM-EM) og DM i september. FDM Jyllandsringen: DM maj/juni og AMK klubmesterskab i oktober.
Padborg Park: udmelding kommer efter 28 nov.

På motocross siden mangler vi et medlem der vil arbejde med i bestyrelsen og vedr. afviklingen af MX i 2022. Her vil der også komme nyt på hjemmesiden så snart der er nyt at ligge ud. Vi mangler ligeledes flere medlemmer til et crossudvalg, så sidder der nogen der har lyst til at få indflydelse på MX i Danmark har i her en chance for at komme i gang.

For bestyrelsens vedkommende er arbejdet lige nu at få lukket sæsonen 2021 ned. Der skal evalueres på tingene, så der kan forbedres og tages ved lære. Vi skal have regnskaberne for stævnerne lukket helt af, så der kan laves et årsregnskab. Der skal klargøres til generalforsamling. Vi har været til DMU,s Repræsentantskabsmøde og klubkonference 2021.

Aarhus Motor Klub

Husk at opdatere jeres oplysninger i DMU’s medlemsdatabase, når i har skiftet jeres mailadresse, telefonnummer, fysiske adresse. Det er vigtigt at I opdaterer den, så vi kan sende informationer til jer. Opdatering sker via: www.dmusport.dk

Skadesanmeldelse skal som noget nyt (fra 1. august 2021) også foretages digitalt på DMU’s hjemmeside.

Klub medlemskort og licenskort er findes digitalt i DMU’s app, der kan downloades til din smartphone. Licenskortet kan også bestilles som plastikkort mod et gebyr.

Dette nyhedsbrev er et supplement til www.amk-racing.dk, i må ikke glemme at kikke forbi og tjekke hjemmesiden. Der findes også flere gode og informative Facebook-grupper hvor stort og småt inden for sporten bliver diskuteret.

Med venlig hilsen
På vegne af AMK Bestyrelsen

Bo Thygesen
Tlf.: 21810082
Mail: formand@amk-racing.dk www.amk-racing.dk

AMK’s Danske mestre 2021

2b 50ccm Vandkølet Jørgen Kvist
2b 50ccm Luftkølet Søren Klinker Mortensen
Klasse 6 750 ccm Torben Thygesen Hansen
Klasse 7b Forgotten Era Poul Erik Pedersen
Klasse 7c Formula 80 – 87 F2 Michael Andresen
Klasse 7d Supersport Casper Villadsen
Klasse 7d Superbike August Kroon
Rookie 600 Casper Villadsen
Rookie 1000 Frank Hansen
SuperSport 300 Oliver Svendsen
Mini. GP 1 Kasper Aarup
Motocross. OB 40+ C Ricco Knakkergaard

Digital skadesanmeldelse til DMU for licenskører.

Pr. 1. august overgår skadesanmeldelser i DMU til at blive digitale. Dertil vil det være den skadelidte kører eller dennes pårørende, der selv har ansvaret for at udfylde egen skadesanmeldelse.

Skadesanmeldelsen vil fremover være til at finde på DMU’s hjemmeside og i top-menuen i DMU’s app.

Se link: https://dmusport.dk/skadesanmeldelse/

De nye procedurer skal være med til at aflaste opgaverne for både frivillige og DMU’s sekretariat.

Formålet er også at skelne klart mellem skadesanmeldelser og den uheldsregistrering, som fortsat skal ske ude i klubberne. Vi ved, at man sagtens kan falde et sted og slå sig, uden at det er nødvendigt med en skadesanmeldelse.

Derfor er uheldsregistreringen i klubben fortsat en vigtig del af at følge op på, hvor der sker mange uheld, så man kan bruge statistikken ved de hyppige uheldssteder til at lave udbedringer og mindske risikoen for alvorlige uheld.

Sker der et uheld, som kræver en skadesanmeldelse, så er det køreren selv eller dennes pårørende, der er ansvarlig for at udfylde anmeldelsen på DMU’s hjemmeside eller app, og dette budskab er vigtigt, at I som klub hjælper med at fortælle jeres medlemmer.

Som klub vil man modtage en notifikation på den mailadresse, der er oplyst Forretningssystemet, om at der er indsendt en skadesanmeldelse fra et uheld på klubbens bane. Man er som klub altid velkommen til at kontakte DMU’s sekretariat efterfølgende og få mere at vide om skadesanmeldelsen.

Sker der til gengæld et så alvorligt uheld, at den skadelidte kører ikke vil være i stand til at udfylde skadesanmeldelsen, forventer vi, at træningslederen i klubben, hvor uheldet er sket, giver besked til DMU’s sekretariat hurtigst muligt og sender de relevante informationer om uheldet ind til DMU på dmu@dmusport.dk, samt navn, mail og licensnummer på køreren.

Som hovedregel er det altid en god idé at kontakte DMU’s sekretariat ved meget alvorlige uheld, så man hurtigst muligt kan sætte ind med den hjælp, der tilbydes gennem forsikringen.

Link til skema: https://dmusport.dk/skadesanmeldelse/

 

 

Referat fra Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021

Tid: Fredag d. 2. juli 2021

Kl.: 20:00

Sted: MC 75, Englandsvej 16, 8450 Hammel

 1. Valg af dirigent

Krause havde desværre ikke mulighed for at være tilstede og i hans fravær blev Bent Andersen valgt som dirigent for mødet.

Dirigenten fastslog, at trods diverse udsættelser af forsamlingen var denne under de givne forhold varslet og indkaldt korrekt.

Dirigenten bad om 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer i 2020. Dette drejede sig om Gerner Nielsen og Carl Andersen.

 1. Formandens beretning for det forløbne år.

At aflægge en beretning for 2020 så langt henne i 2021 er noget rod. Da formanden ikke selv havde været til stede til de få stævner der havde været afholdt var der ikke meget at sige om disse.

Afslutningen på 2019 bar desværre præg af lidt uro på RoadRacing siden. Kommunikationen og forventningsafstemningerne internt i udvalget gjorde tingene lidt vanskelige, men der blev gjort et stort stykke arbejde alligevel.

Situationen taget i betragtning lykkedes det at få banetid og der blev afviklet 2 RR løb i 2020.

Der kunne have været flere, men opbakningen fra de aktive udeblev og der måtte aflyses et par arrangementer grundet manglende tilmeldinger. Lidt uforståeligt, da der var tegnet masser af licenser.

 1. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

Birthe gennemgik regnskabet for 2020. Der blev i 2020 brugt lidt ekstra penge på officials og der er brugt penge på den nye campingvogn. Da der samtidig ikke har været nogle indtægter på arrangementer forlod vi 2020 med et betragteligt, men forventeligt underskud. Det er en svær balancegang, men som det blev konstateret, at med det underskud er der til ca. 3 år mere i kassen.

Der var enighed om, at der skal focus på økonomien men alene et mere normaliseret samfund gør det nemmere at lave arrangementer der løber rundt.

Der blev ikke fremlagt noget budget for 2021, da der ved årsskiftet ikke var overblik over hvilke muligheder der ville blive for 2021

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet for 2021 forbliver uændret. Bestyrelsen fik mandat til at hæve kontingentet for 2022 med max. 75,- kr. hvis det skønnes nødvendigt.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke nogle indkomne forslag

 1. Valg af formand. (afg. Poul Nyrup)

Bo Thygesen blev valgt som ny formand for AMK

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Erik Bo Nielsen)

John Korsbak blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

 1. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen)

Jan Eriksen blev godkendt som ny Road Racing repræsentant

 1. Godkendelse af MotoCross repræsentant. (afg. Lasse Hansen)

Der var ingen MotoCross repræsentanter til stede ved forsamlingen. Bjarke B. Olesen har tidligere tilkendegivet interesse for tjansen, men Bjarke er flyttet til Holstebro og vil fremover ligge sin arbejdskraft lokalt der. Så pladsen er indtil videre ubesat

 1. Valg af suppleant.

Erik Bo Nielsen blev valgt som suppleant.

 1. Valg af kritiske revisorer. (på valg Sanne Sørensen og Bent Andersen)

Bent Andersen og Poul Nyrup blev valgt som kritiske revisorer

 1. Eventuelt.

Jan orienterede kort om et møde som Sportskommissionen RoadRacing indkalder til i August.

Jan fortalte at der er ansat en ny landstræner for RR. Robin Harms.

Der blev spurgt til hvornår det som blev optaget til TV vil blive vist. Ingen kender svaret. Tidspunktet bliver valgt så det ikke drukner i for meget andet.

Der blev talt en del RR. Køretid, klasse inddelinger, antallet af klasser osv. Det er noget som RR-udvalget forsætter arbejdet med.

Forsamlingen sluttede vanen tro med:

AMK længe leve HURRA HURRA HURRA og til sidst en enkelt TØF.

Referent

Poul Nyrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021 Tid: Fredag d. 2. juli 2021
Kl.: 20:00
Sted: MC 75, Englandsvej 16, 8450 Hammel

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand. (afg. Poul Nyrup)
7. Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Erik Bo Nielsen)
8. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen) 9. Godkendelse af Moto-Cross repræsentant. (afg. Lasse Hansen)

10. Valg af suppleant.
11. Valg af kritiske revisorer. (på valg Sanne Sørensen og Bent Andersen) 12. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 18. juni 2021

Forslag bedes sendt til ”formand@amk-racing.dk”

Aarhus Motor Klub afholder et stort event for dem, der vil ud at køre motorcykel-Road Racing på en af Danmarks sjoveste baner, Ring Djursland.

Arrangementet løber over to dage fra d. 19-20 juni og byder på masser af køretid for deltagerne. Overnatning på området er også muligt fra d. 18. juni i eget telt/campingvogn.

Har man allerede medlemskab og licens i DMU, er det en unik mulighed for at få mere ræs i sæsonen.

Ligesom nye medlemmer i DMU kan få en dag med meget øvelse og instruktion af bl.a. flagregler.

Husk at du kan købe indslusningslicens til kun 300 kr. for hele sæsonen og AMK tilbyder ekstraordinært klubmedlemskab resten sæsonen til kun 50 kr. i forbindelse med arrangementet.

Man er også meget velkommen på dagen på sin gadecykel med nummerplader uden DMU licens eller medlemskab. Her vil man køre i en separat gruppe sammen med en instruktør (Masterkører), og man har som kører kun mulighed for at være dækket af sin egen forsikring.

De gældende corona-retningslinjer skal overholdes, og der vil være Air Fence samt ambulance og læge på dagene.

Pris for løbsdeltagelse pr. kører er 2.300 kr.

Tilmelding sker gennem AMK’s hjemmeside: https://www.amk-racing.dk/traening-paa-ring-djursland-d-19-20-juni-2021/

Navigation