Løpsinnbydelse til Classic TT Sokndal 2024.

Arrangør:          Stavanger RR, Norway

Dato:                13 til 15 september 2024

Sted:                Motorcenter Norway, Kroheiveien, 4380 Hauge i Dalane, Norge

Løpstype:         Nordic Championship, Nordic Open, Dansk Classic Racing Mesterskap, MC-Avisa Norsk Classic Cup. Supermono Cup, Nasjonal 600 og 1000cc og Free For All

Klasser:            Pre`47, Classic 50, Classic175, Classic250, Classic350, Classic500, Classic750, Classic-MCS A+B+C+D, Forgotten Era<250, Forgotten Era>250, Formula 80-87 F1 og F2, Classic Supersport 88-98, Classic Superbike 88-98, Supermono, Nasjonal 600, Nasjonal 1000, 250 GP, RDLC og gjesteklassen «Free For All»

Klasser med få deltagere vil bli slått sammen i felles heat.

Lisenstyper:      Alle klasser: Nasjonal / Nordisk A, B lisens.

Støytest:           Bypass måling max. 100 dB.

 

Program:

Torsdag 17:00-21:00.    Mulighet for å delta på ordinær klubbtrening på banen. Kostnad NOK 500,- er ikke inkl. i startavgiften.

Fredag 09:00-19:00       Trening inkl. i startavgift

Lørdag:                         Tidstrening og løp

Søndag:                        Fri trening og løp

Påmeldingsgebyrer:     

Alle løpsklasser, NOK 3 000,-

Ekstra klasse, NOK 700,-

Etteranmeldte, NOK 700,-

Åpen klubbtrening torsdag kveld: NOK 500,-

Transponderleie NOK 1000,-

Strøm og trening fredag er inkludert i startavgiften.

Påmeldingsgebyrer betales ved bankoverføring, kontant, med kort eller med VIPPS i sekretariatet ved registrering.

Premieutdeling:            Lørdag kveld på eget arrangement.

Søndag blir det premieutdeling ca. en time etter avsluttet race.

Påmelding, lenke:         https://www.timekeeping.no

Seneste påmeldingsfrist er 08. september 2024.

Se også www.stavangerrr.com/

Formanden bød velkommen til de ca. 45 fremmødte.

 

 1. Valg af dirigent
 • Per Bach

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Kort gennemgang af alle løbsafdelinger og AMK’s deltagelse til mini i Thy.
 • I 2023 var der 165 RR-medlemmer og 39 motocross medlemmer. Desuden er Drag Racing, som blandt andet deltager ved Allingåbro Motorfestival også del af AMK.

 

 1. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende
 • Classic TT på Djursland gav et overskud på 8300 kr.
 • DM Jyllandsringen gav et overskud på 28.709 kr.
 • DM Djursland gav et overskud på 24.500 kr.
 • Klubmesterskabet på Jyllandsringen gav et overskud på 952 kr. mens klubfesten gav et underskud på 3500 kr.
 • Prisen for leje af airfence forhandles pt med DMU for kommende sæson
 • Klubben skifter fra Jyske Bank til Danske Bank
 • Budgettet for kommende sæson er beregnet med et gennemsnitligt deltagertal på 70/løb
 • Der kalkuleres med et startgebyr på 2300 kr.
 • Der budgetteres et overskud på 99.000 kr.
 • På Padborg Park lejes banen om fredagen til en pris på 40.000 kr. – prisen pr. deltager er budgetteret til 1250 kr. udover deltagergebyret ved DM-afdelinger
 • Revisoren Bent Andersen fortalte om deres gennem gang af regnskabet. Der var ikke noget at rette op og de stikprøver der kom med blev hurtigt afklaret.
 • Der kom et ønske om at bruge nogle af pengene på de nye kører, ved at lave en lavere pris for tilmeldingerne. Der skal ikke puges penge sammen på kontoen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent
 • Kontingent fastholdes på nuværende niveau
 • der blev fra generalforsamlingen givet en mulighed for at hæve kontingentet med kr. 100,- hvis der blev behov for det

 

 1. Indkomne forslag
 • Intet

 

 1. Valg af bestyrelse
 • Kasserer: Birthe Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

 

6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra MX, RR og Trial

 • Casper Smithson genvalgt som Road Racing repræsentant
 • Motocross repræsentant: ingen

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 • Erik Bo Nielsen genvalgt.

 

 1. Valg af revisorer
 • Bent Andersen
 • Teddy Schultz

 

 1. Eventuelt
 • Forslag om Id-kort til lomme i dragt
 • Drøftelse af problemstilling ift. løbssammenfald med NM
 • Eventuel mulighed for dansk afholdelse af NM i Norge, hvor banen tager ansvar for hele arrangementet (officials mm.)
 • Flemming Vesterlund og Martin Simonsen har fundet sponsorer, der i kommende sæson vil sørge for præmier i diverse klasser
 • AMK har fået oprettet en webshop, hvor det er muligt at købe diverse produkter med relation til AMK (t-shirts, kaffekrus, kasketter, osv.). Denne er snart tilgængelig.
 • Drøftelse af mulighed for afholdelse af Søhøjlandets TT.
 • Snak om AMK trackdays i fremtiden.

Referent: Christoffer

 

Referat godkendt af bestyrelsen

 

_____________________________                           _______________________________

Formand: Bo Thygesen                                                Næstformand: John Korsbak

 

_____________________________                           ________________________________

Kasserer: Birthe Koch Petersen                                    Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

 

_____________________________                           ________________________________

Bestyrelsesmedlem: Casper Smithson                                    Bestyrelsesmedlem:

 

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

 

Formand:                                                          Bo Thygesen

Næstformand:                                                  John Korsbak

Kasserer:                                                          Birthe Koch Petersen

Bestyrelsesmedlem:                                       Søren Hannibal

Bestyrelsesmedlem for Road Racing:         Casper Smithson

Bestyrelsesmedlem for Motocross:              Ubesat

Suppleant:                                                        Erik Bo Nielsen

Revisorer:                                                         Bent Andersen og Teddy Schultz

 

Med tilknytning til bestyrelsen:

Sekretær:                                                          Søren Hannibal

Medlemsansvarlig:                                          Bo Thygesen

Hjemmeside:

Fredag den 23. februar 2024.
Kl. 19.00
Sted: Gjesing Forsamlingshus, Gammel Horsensvej 372, 8660 Skanderborg

Dagsorden til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år, samt budget til det kommende.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse:Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem. (på valg Birthe Pedersen og på valg Søren Hannibal)

6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR og Trial.

Godkendelse af Road Racing repræsentant. (på valg Casper Smithson)

Godkendelse af Motocross repræsentant.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (på valg Erik Bo Nielsen) 8. Valg af 2 revisorer. (på valg Poul Nyrup og Bent Andersen)
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under punkt 5 indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. februar 2024.

Forslag sendes til e-mail: formand@amk-racing.dk

Tak for jeres fantastiske deltagelse og uvurderlige hjælp ved vores arrangementer i løbet af året. Jeres dedikation og entusiasme har gjort hvert øjeblik mindeværdigt, og vi er taknemmelige for jeres støtte.

Året 2023 forløb uden større problemer, og det er takket være jeres bidrag, at vi kunne skabe så vellykkede arrangementer.

Vi sætter stor pris på fællesskabet og samarbejdet, og vi ser frem til endnu et år med spændende oplevelser på banerne i 2024.

Må julen bringe glæde, varme og hygge til jer og jeres nærmeste. Nyd højtiden og lad os sammen se frem til et nyt år fyldt med motorsportsoplevelser og fællesskab.

Tak for i år, og vi glæder os til at møde jer igen i 2024!

Generalforsamlingen afholdes fredag den 23. februar 2024

Med venlig hilsen,

Aarhus Motor Klub

Jørgen Bitsch er sovet stille ind

 

Vores mangeårige formand for Danmarks Motor Union, er her ikke mere.

Jørgen tabte kampen mod de skader han pådrog sig ved uheldet på Bornholm

.

Jørgens bortgang er et voldsomt tab for hans familie først og fremmest, men også for dansk og international motorcykelsport.

Jørgen vil blive savnet, og han vil blive husket for sit kæmpestore engagement i motorsporten og Danmarks Motor Union. Både som klubformand, og ikke mindst som formand for Danmarks Motor Union og formand for ligaforeningen i Speedway.

Dertil var Jørgen i mange år motocrossudøver på højt niveau og deltog i store internationale løb, heriblandt også i disciplinen sidevognscross sammen med landsmanden Parmo Nielsen.

Fra sin start med motocross, har Jørgen været en del af udviklingen og ledelsen af dansk motorsport. Det har fyldt det meste af hans liv, kun afbrudt af nogle år, hvor han var udstationeret for hans arbejdsplads i USA.

Jørgen har, om nogen, været DMU-mand. En betragtelig del af Jørgens fritid har været dedikeret til arbejdet med og for DMU og formandskabet i hans klub, FAM og FMHCK.

Sommetider kunne man godt få tanken, at Jørgen ikke lavede andet end at arbejde med DMU og Kejserdalen. Specielt når man stod op til en lang række af mails med forespørgsler og kommentarer søndag morgen, hvor Jørgen allerede havde været i gang et par timer med motorsport.

I sit arbejde for både Klubben og DMU var Jørgen dedikeret og entusiastisk. Han tænkte ikke på sig selv, men udelukkende på hvordan han kunne arbejde for at udvikle grenene og klubberne. Hans vision og gode ønsker for dansk motorcykelsport har været dominerende i hans dedikerede og entusiastiske arbejde.

Han var en meget stærk advokat for sikkerhed og ansvarlighed i udøvelsen og ledelsen af vores sportsgrene. Lige meget om det var hans egen gren, Motocross, eller Speedway, Road Race, Trial eller Enduro, var Jørgens ønsker om at udvikle grenene, et eksempel til efterfølgelse for alle.

Jørgen har ligeledes været en stor fortaler for at invitere andre grene ind i vores kreds, i det omfang det har været muligt. Senest med Power Boat/Aquabike.

Jørgens indflydelse og bidrag til motorcykelsport både i Danmark og internationalt vil blive anerkendt og respekteret i mange år fremadrettet. Hans lederskab, entusiasme, samt hans evne til at skabe resultater gennem at gå udfordringerne i møde med et åbent sind i motorsportens interesse, har været uforlignelig og et helt specielt særkende for hans arbejde.

Han har været en stor fortaler for “armslængde” principper og hele hans arbejde har været præget af dette. Inkluderende, men også proaktivt. I det hele taget var det vigtigt for Jørgen at være “Proaktiv”. Kun derved kunne vi skabe fremdrift.

Vores tanker er hos hans familie, hustru, børn og børnebørn, i denne svære tid.

Familien ønsker ro omkring sig og at holde alle henvendelser iblandt de nærmeste pårørende.

Men familien er meget taknemmelige for alle varme tanker, der bliver sendt i øjeblikket.

Jørgen vil blive husket som en dedikeret foregangsmand for motorsport og som en sand entusiast og god ambassadør for dansk motorcykelsport i særdeleshed, men også internationalt og han har spillet en signifikant rolle i skabelsen af det DMU, vi kender i dag.

 

Æret være Jørgens minde.

Maskinkort

For at opnå starttilladelse kræves der et gyldigt maskinkort. Maskinkortet er obligatorisk i alle nordiske lande.

Download ansøgningsblanketten her

Udfyld ansøgningen til maskinkort her og send det derefter til sholm53@gmail.com.

Se alle kontaktpersoner nederst på siden.

Reglement

32.1 Maskinkort

For at opnå starttilladelse kræves der et gyldigt maskinkort. Maskinkortet er obligatorisk i alle nordiske lande.

Maskinkortet beskriver den motorcykel, som kortet er udstedt til, herunder hvilken klasse, den kan deltage i, samt de tekniske specifikationer for maskinen, identifikationsnumre og andet.

32.2 Dansk Classic Maskinkomite

Danske Classic Maskinkomite (Maskinkomiteen) er et sportsudvalg under Sportskommission Road Racing og Drag Racing. Maskinkomiteens medlemmer skal ansøge om optagelse i komiteen i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Sportskommissionen vil derefter nedsætte komiteen.

Maskinkomiteens medlemmer er teknisk kyndige personer med hvert deres speciale indenfor Classic Road Racing som arbejder for at motorcyklerne fremtræder med tidstypisk udseende samt at gældende reglement i øvrigt overholdes.

32.3 Maskinkomiteens opgaver

Komiteen udsteder maskinkort og har til formål at vurdere de motorcykler som deltager i classic road racing for at sikre at motorcyklerne bliver indplaceret i den korrekte klasse samt tilstræbe at motorcyklerne i øvrigt opfylder gældende krav jf. reglementet for classic road racing.’

Maskinkomiteen arbejder sammen med de øvrige nordiske lande omkring reglementet for Classic Road Racing, således at reglementerne er ens i de 4 Nordiske lande og muliggør et Nordisk Mesterskab. Reglementet er udfærdiget på engelsk og kan findes på DMU hjemmesiden.

Der udstedes ens udseende fælles Nordisk Maskinkort og ansøgningerne efterses i alle 4 lande før et maskinkort kan udstedes.

Maskinkomiteen kan også inddrage et maskinkort

Maskinkomiteen kan til enhver tid udbede sig dokumentation på motorcykler og komponenter.

Foretages der ændringer på motorcyklen skal ændringerne præsenteres for maskinkomiteen og evt. opdatering af maskinkortet foretages.

Skema til ansøgning om maskinkort forefindes på DMU hjemmesiden, og indeholder en anvisning på ansøgningsproceduren. Vær opmærksom på at der kan gå 4 uger fra der ansøges, til man tidligst kan forvente at modtage et maskinkort.

Er der tvivlsspørgsmål om en cykel eller en komponent er lovlig til den ansøgte klasse, så er det suverænt Maskinkomiteen, som afgør dette spørgsmål.

Maskinkomiteen samarbejder med chefen for Teknisk Kontrol ved stævner.

34.2 Maskinkort

Der henvises til 32.1 til 32.3.

Classic Maskinkomitéen

Koordinator
Søren Holm
Email: sholm53@gmail.com
Tlf: 0045 4014 4488

Sidevogne og diverse
Teddy Schultz
Email: teddy@schultzerne.dk
Tlf: 0045 4016 9811

Japanske
Claus Tarum
Email: tarumotor@gmail.com
Tlf: 0045 3020 4614

Engelske
Per Bach
Email: per_bach@privat.dk
Tlf: 0045 2420 0829

50 ccm
Danni Lau Nielsen
Email: danni@hadsten-tip.dk
Tlf: 0045 2083 9757

Italienske og Europæiske
Allan Poulsen
Email: allanpoulsen@hotmail.com
Tlf: 0045 6170 6079

 

Hej alle

Desværre har vi mistet vores RR-formand Jan Robert Eriksen, en stor arbejdskraft i AMK.

AMK havde møde den 11. januar, hvor vi forberedte os på hvordan vi skulle få afviklet generalforsamlingen og sammensætte bestyrelsen.

Vi har haft AMK-generalforsamling i januar, og efter det der er sket haft møder bla. med Ring Djursland ang. Classic TT. Med stor arbejdsindsats fra RD og Jesper Holm lykkes med at få FIM EM til Danmark igen.

Ved AMK møde den 8. februar, hvor Jesper Holm (FIM) og Bent Rasmussen fra RD og så deltog, fik vi styr på arbejdsfordelingen på alle de frivillige poster ved Classic TT.

Vi skal videre og lige have samlet op på de løse tråde ang. løbene, men det ser ikke ud til at give problemer da banerne er meget hjælpsomme.

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:                                                                        Bo Thygesen
Næstformand:                                                                John Korsbak
Kasserer:                                                                        Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:                                                     Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:                      Casper Smithson  (RR-udvalgs formand)
Bestyrelsesmedlem for Motocross:                                 Ubesat
Suppleant:                                                                      Erik Bo Nielsen
Revisorer:                                                                       Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:                                                                       Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:                                                      Bo Thygesen
Hjemmeside:                                                                Knud Møller

Løbskalender 2023:

Kalenderen 2023 – store klasser:

 • 19./20./21. Maj – Classic TT Ring Djursland FIM EU + moderne til pokalløb.
 • 3./4. Juni – DM Jyllandsringen -alle klasser
 • 24./25. Juni – DM Padborg -alle klasser
 • 26./27. August – DM Ring Djursland – alle klasser
 • 30. September – Jyllandsringen – AMK klubmesterskab – alle klasser

Priserne for leje af banetid har fået en stigning, støt op om løbene så vi kan holde gang i vores sport.

Referat fra Generalforsamlingen kan læses på AMK hjemmesiden.

Vi ses derude 😊

Klubhuset MC 75 Hammel

Englandsvej 16 8450 Hammel Startede Kl. 19.00

1. Per Bach blev valgt til dirigent.
2.John Korsbak gennem gik årets forløb.

Udstilling i Herning 2022, AMK’s forårs løb i Spanien m/ 22 kører, og et fint arrangement, med Bio San,

AMK havde indkøbt 4 stk. Air veste til brug/ udlejning til div løb.
JK gennem gik div løb, med over skud/ under skud, særlig PP giver underskud med for få kører, hvorfor? og der kom div svar, farlig bane, betaling vedr. el- mm.
Det var en fin/ god klubfest! men koldt i teltet! 110 deltager på JR.
Carsten Svensen afbrød GF, som kunne fortælle at Jan Eriksen var afgået ved døden kl 19.00, derefter blev der 1 min stilhed, da vi også havde mistet Michael Kristensen pga. Corona, Ballonskipperen Jens pga. cancer, i løbet af 2022

3.John Korsbak gennem gik regnskabet så godt han kunne, ved Birthes fravær, der var div spørgsmål som JK ikke kunne besvare men alt så fint ud. Og regnskabet var godkendt af revisor. Dog blev der ikke udleveret et regnskab til alle som der skal til en GF.

4. Det blev bestemt vedr. kontingent, med sammen beløb som i dag, dog med det pasu med de 75 kr. som tidligere er sagt ok til, vedr. uforudsetes sager.

5. Der var fremsat tre forslag fra AMK-bestyrelsen.
Det første for at forlænge tidsrummet for afholdelse af GF.
Det anden for ændringer i tekst omkring indmeldelse i klubben. Det tredje omkring adressen på klubben.
Alle tre blev stemt igennem af generalforsamlingen.

Aarhus Motor Klub

6. Valg til formand: Bo Thygesen. John Korsbak blev genvalgt til bestyrelsen. Casper Smithson blev valgt til RR-repræsentant i bestyrelsen.

Der kommer 3 nye føl med ind omkring klubarbejdet: August Kroon, Oliver Svendsen, og Kristian Codes Andersen.

Der kom også et nyt medlem ind i klubben, Jens Olaf Hersom (Dragster-kører), som vi skal hjælpe med div løb!

7. Valg til suppleant, Erik Bo Nielsen blev genvalgt.
8. Valg af kritiske revisorer, både Poul Nyrup og Bent Andersen, blev genvalgt.

9. Der er flere folk som snart har jubilæum i klubben. Knud vil komme tilbage.

Ved flere løb slå klasserne sammen fra start (ved få kører i hver klasse).

Classic TT, vi skal tage hensyn til de andre Nordisk landes løb datoer i 2024

Søren Holm kom med et opslag, vi skal stå mere sammen og arbejde i fælles sag mm.

Ved for sen tilmelding til løb skal der betales et ekstra beløb, så der er mere tid til programmet/ tidsskema/ klasse inddeling mm.

Vedr. PP, kører deltagelse, var der mange opråb hvorfor der kom så få deltager, til vores løb, de har ca. 3000 trykdays kører der pr år, der vil komme ca. 30 / 50cm3, Hollandske kører til næste løb dernede. Flot

Vedr. start tilladelse til udenlandsk løb kan det nu klares på DMU’s hjemme side. CS

Per B, vedr. pokaler til div løb, for dårligt nu klubben har så mange på lager, at der ikke bliver givet til 1-2-3 i hver klasse, selv om der ikke er DM/ cup klasser, som der skal iflg. DMU §9 Præmier.

Jacob Filtenborg, kom med ny ide, vedr. mærker til TK, som evt. kunne bruges hele året/eller lettere at tage af på kåbeglasset pr gang.

Mille hjælper Knud med tidtagning ved kommende løb,

Aarhus Motor Klub

Carsten Svensen: havde et indslag ved antidoping, vedr. kørnes medicin, som kan give optil 4 års straf/udelukkelse fra løb.

Per Bach takkede for go ro orden.
Derefter blev der udført AMK’s ritual 3 x hurra + et enkelt Tøf.

Derefter var der god smørrebrød, ost madder og rullepølse, og drikkevarer, Kaffe / vand! tak til madmor, Anne.

Og også en tak til MC75/ Rene, for leje af klubhus!

Referent Per Bach.

Referat godkendt på bestyrelsesmøde d. __________________

_____________________________ Formand: Bo Thygesen

_____________________________ Kasserer: Birthe Koch Petersen

_____________________________ Bestyrelsesmedlem: Casper Smithson

_______________________________ Næstformand: John Korsbak

________________________________ Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

________________________________ Bestyrelsesmedlem:

Aarhus Motor Klub

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:Bo Thygesen
Næstformand:John Korsbak
Kasserer:Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:Casper Smithson
Bestyrelsesmedlem for Motocross: Ubesat
Suppleant:Erik Bo Nielsen
Revisorer:Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:Bo Thygesen
Hjemmeside:Knud Møller

Navigation