Hej alle

Desværre har vi mistet vores RR-formand Jan Robert Eriksen, en stor arbejdskraft i AMK.

AMK havde møde den 11. januar, hvor vi forberedte os på hvordan vi skulle få afviklet generalforsamlingen og sammensætte bestyrelsen.

Vi har haft AMK-generalforsamling i januar, og efter det der er sket haft møder bla. med Ring Djursland ang. Classic TT. Med stor arbejdsindsats fra RD og Jesper Holm lykkes med at få FIM EM til Danmark igen.

Ved AMK møde den 8. februar, hvor Jesper Holm (FIM) og Bent Rasmussen fra RD og så deltog, fik vi styr på arbejdsfordelingen på alle de frivillige poster ved Classic TT.

Vi skal videre og lige have samlet op på de løse tråde ang. løbene, men det ser ikke ud til at give problemer da banerne er meget hjælpsomme.

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:                                                                        Bo Thygesen
Næstformand:                                                                John Korsbak
Kasserer:                                                                        Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:                                                     Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:                      Casper Smithson  (RR-udvalgs formand)
Bestyrelsesmedlem for Motocross:                                 Ubesat
Suppleant:                                                                      Erik Bo Nielsen
Revisorer:                                                                       Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:                                                                       Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:                                                      Bo Thygesen
Hjemmeside:                                                                Knud Møller

Løbskalender 2023:

Kalenderen 2023 – store klasser:

 • 19./20./21. Maj – Classic TT Ring Djursland FIM EU + moderne til pokalløb.
 • 3./4. Juni – DM Jyllandsringen -alle klasser
 • 24./25. Juni – DM Padborg -alle klasser
 • 26./27. August – DM Ring Djursland – alle klasser
 • 30. September – Jyllandsringen – AMK klubmesterskab – alle klasser

Priserne for leje af banetid har fået en stigning, støt op om løbene så vi kan holde gang i vores sport.

Referat fra Generalforsamlingen kan læses på AMK hjemmesiden.

Vi ses derude 😊

Klubhuset MC 75 Hammel

Englandsvej 16 8450 Hammel Startede Kl. 19.00

1. Per Bach blev valgt til dirigent.
2.John Korsbak gennem gik årets forløb.

Udstilling i Herning 2022, AMK’s forårs løb i Spanien m/ 22 kører, og et fint arrangement, med Bio San,

AMK havde indkøbt 4 stk. Air veste til brug/ udlejning til div løb.
JK gennem gik div løb, med over skud/ under skud, særlig PP giver underskud med for få kører, hvorfor? og der kom div svar, farlig bane, betaling vedr. el- mm.
Det var en fin/ god klubfest! men koldt i teltet! 110 deltager på JR.
Carsten Svensen afbrød GF, som kunne fortælle at Jan Eriksen var afgået ved døden kl 19.00, derefter blev der 1 min stilhed, da vi også havde mistet Michael Kristensen pga. Corona, Ballonskipperen Jens pga. cancer, i løbet af 2022

3.John Korsbak gennem gik regnskabet så godt han kunne, ved Birthes fravær, der var div spørgsmål som JK ikke kunne besvare men alt så fint ud. Og regnskabet var godkendt af revisor. Dog blev der ikke udleveret et regnskab til alle som der skal til en GF.

4. Det blev bestemt vedr. kontingent, med sammen beløb som i dag, dog med det pasu med de 75 kr. som tidligere er sagt ok til, vedr. uforudsetes sager.

5. Der var fremsat tre forslag fra AMK-bestyrelsen.
Det første for at forlænge tidsrummet for afholdelse af GF.
Det anden for ændringer i tekst omkring indmeldelse i klubben. Det tredje omkring adressen på klubben.
Alle tre blev stemt igennem af generalforsamlingen.

Aarhus Motor Klub

6. Valg til formand: Bo Thygesen. John Korsbak blev genvalgt til bestyrelsen. Casper Smithson blev valgt til RR-repræsentant i bestyrelsen.

Der kommer 3 nye føl med ind omkring klubarbejdet: August Kroon, Oliver Svendsen, og Kristian Codes Andersen.

Der kom også et nyt medlem ind i klubben, Jens Olaf Hersom (Dragster-kører), som vi skal hjælpe med div løb!

7. Valg til suppleant, Erik Bo Nielsen blev genvalgt.
8. Valg af kritiske revisorer, både Poul Nyrup og Bent Andersen, blev genvalgt.

9. Der er flere folk som snart har jubilæum i klubben. Knud vil komme tilbage.

Ved flere løb slå klasserne sammen fra start (ved få kører i hver klasse).

Classic TT, vi skal tage hensyn til de andre Nordisk landes løb datoer i 2024

Søren Holm kom med et opslag, vi skal stå mere sammen og arbejde i fælles sag mm.

Ved for sen tilmelding til løb skal der betales et ekstra beløb, så der er mere tid til programmet/ tidsskema/ klasse inddeling mm.

Vedr. PP, kører deltagelse, var der mange opråb hvorfor der kom så få deltager, til vores løb, de har ca. 3000 trykdays kører der pr år, der vil komme ca. 30 / 50cm3, Hollandske kører til næste løb dernede. Flot

Vedr. start tilladelse til udenlandsk løb kan det nu klares på DMU’s hjemme side. CS

Per B, vedr. pokaler til div løb, for dårligt nu klubben har så mange på lager, at der ikke bliver givet til 1-2-3 i hver klasse, selv om der ikke er DM/ cup klasser, som der skal iflg. DMU §9 Præmier.

Jacob Filtenborg, kom med ny ide, vedr. mærker til TK, som evt. kunne bruges hele året/eller lettere at tage af på kåbeglasset pr gang.

Mille hjælper Knud med tidtagning ved kommende løb,

Aarhus Motor Klub

Carsten Svensen: havde et indslag ved antidoping, vedr. kørnes medicin, som kan give optil 4 års straf/udelukkelse fra løb.

Per Bach takkede for go ro orden.
Derefter blev der udført AMK’s ritual 3 x hurra + et enkelt Tøf.

Derefter var der god smørrebrød, ost madder og rullepølse, og drikkevarer, Kaffe / vand! tak til madmor, Anne.

Og også en tak til MC75/ Rene, for leje af klubhus!

Referent Per Bach.

Referat godkendt på bestyrelsesmøde d. __________________

_____________________________ Formand: Bo Thygesen

_____________________________ Kasserer: Birthe Koch Petersen

_____________________________ Bestyrelsesmedlem: Casper Smithson

_______________________________ Næstformand: John Korsbak

________________________________ Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

________________________________ Bestyrelsesmedlem:

Aarhus Motor Klub

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:Bo Thygesen
Næstformand:John Korsbak
Kasserer:Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:Casper Smithson
Bestyrelsesmedlem for Motocross: Ubesat
Suppleant:Erik Bo Nielsen
Revisorer:Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:Bo Thygesen
Hjemmeside:Knud Møller

Jan Robert Eriksen er død, 63 år gammel.

Jan var en fuldblods mc-entusiast med solide rødder i MC75, Hammel og BSA-klubben. På sin arbejdsplads hos Falck havde han også kontakt til gamle AMK-støtter som Hans Jørgen Svendsen, Dalsgård og John Williams, så det var ikke underligt, at han først i halvfemserne endte som svingofficial på Anderstorp, som var AMK ́s ”hjemmebane”, indtil det igen blev muligt at køre på Ring Djursland i 1994.

Efter jobs som svingofficial overtog Jan snart jobbet som banechef ved klubbens RR-stævner, og han blev en del af det stående RR-udvalg. Ud over jobbet som banechef arbejdede Jan stærkt med at fremstille og forbedre de mængder af materiel, som vi havde brug for til at afvikle RR-stævnerne, og han gjorde brug af sin store kontaktflade til at indrullere mange venner og bekendte sammen med en del familiemedlemmer som officials.

Bo Bentzen var den store drivkraft bag Hammel TT, som blev afviklet i 1996, men Jan havde også her en stor nøglerolle som banechef og bindeled til MC75, der stod for en stor del af det praktiske.

Først i nullerne tog Jan over som formand for AMK ́s RR-udvalg og stod dermed bl.a. for den sportslige afvikling af MC-Challenge serien, som havde Peter Elgård som bagmand. Denne serie kørtes sammen med bilernes DTC-serie og blev Tv-transmitteret. Der blev kørt på alle tre danske baner, den nye i Padborg samt de ældre Jyllandsringen og Ring Djursland. Der blev kørt ca. 7 løb årligt, så det siger sig selv, at det var en voldsom opskalering af klubbens årlige RR-aktiviteter. Jan klarede denne store udfordring og havde en positiv tilgang til at få tingene til at fungere, selvom det ikke altid var let, når bil- og mc interesser kunne være på kollisionskurs.

MC-Challenge serien kørte i årene 2003 til 2009, men selvom der også årligt blev kørt rene mc-løb i AMK- regi, var det nok her, at grunden blev lagt til det samarbejde mellem AMK og bilklubberne, som specielt de senere år har været nødvendigt, da deltagerantallene på begge sider har været svindende. Rigtig mange løb har været kombinerede bil/mc løb, og her har Jans evner som samarbejdets mand stået sin prøve.

Fra denne periode huskes også, at han via sit bijob som ungdomsskolelærer for motorlære tog mange af de unge mennesker med til RR-stævnerne, hvor de fik lov til at boltre sig med mange forskellige jobs.

Et særligt arrangement, som Jan var stolt af at have været en markant del af, var den store MC-udstilling i Marselisborghallen i 2005, som var med til at markere AMK ́s 75 års Jubilæum.

Som en toneangivende figur i dansk RR har der selvfølgelig også været bud efter Jan til poster i DMU. Senest har han siden 2020 været formand for RR-Sportskommisionen og dermed også medlem af DMU ́s hovedbestyrelse.

Ære været Jans minde.

Det er med stor sorg vi må meddele at Jan Eriksen er gået bort, i går fredag den 27. januar.

Vores tanker og varme medfølelse går til Lise, familien og venner.

Jan vil blive savnet.

Hvil i fred.

Begravelsen foregår, lørdag den 4. februar, kl. 13.00, fra Hammel kirke.

Bagefter vil der være kaffe i klublokalerne til MC75 Hammel.

Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2023 

Fredag den 27. januar 2023.
Kl. 19.00
Sted: MC75, Englandsvej 16, 8450 Hammel.

Dagsorden til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år, samt budget til det kommende.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag fra AMK Bestyrelsen til Generalforsamlingen 2023, se her
 6. Valg til bestyrelse:
  Formand + 1 bestyrelsesmedlem.   (Afgående Bo Thygesen og på valg John Korsbak)
  6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR og Trial.
  Godkendelse af Road Racing repræsentant.   (på valg Jan Eriksen)
 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (på valg Erik Bo Nielsen)
 2. Valg af 2 revisorer. (på valg Poul Nyrup og Bent Andersen)
 3. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under punkt 5 indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. januar 2023.

Forslag sendes til e-mail: formand@amk-racing.dk

 

Med venlig hilsen
Aarhus Motor Klub
Bo Thygesen
Tlf. 21 81 00 82

Race invitation to Classic TT Sokndal 2022.

Stavanger Roadracing, Norway
01-02-03 juli
MotorcenterNorway (MCN) , Sokndal, Norge

Nordic Classic Championship/Open, MC-Avisa Norsk Classic Cup, SBS Supermono Cup, Åpen N-Cup Nasjonal

Pre`47, Classic 50, Classic175, Classic250, Classic350, Classic500, Classic750, Classic-MCS A+B+C+D, Forgotten Era<250, Forgotten Era>250, Formula 80-87 F1 og F2, Classic Supersport 88-98, Classic Superbike 88-98, Supermono, Nasjonal, 250 GP, RDLC, Parade . Classes with few rider can be merged into common heats.

License types: All Classic classes: Nasjonal / Nordisk A, B lisens. Class Nasjonal: Norwegian Nasjonal A/B-lisens.

Check in from thursday evening 18.00.
Friday 09:00-19:00 Practice all classes, included in entry fee Saturday 09:00-19:00 Timed practice/qualification & Races Sunday 09:00-19.00

Entry Fee included practice Friday 09:00 – 19:00

Program:

Parade
All other classes
Extra class
Late entry fee
Transponder rental Electricicity incl. in entry fee

NOK 1500,- NOK 2900,- NOK 700,- NOK 500,- NOK 1000,-

Warm up & Races

Registration at www.timekeeping.no. Entry fee paid by vipps, cash or credit card at the race office.

NB! All teams arriving with big buses and trucks pls inform up front, parking see map.

NB! All tems approaching Motorcenter Norway with buses or trucks are strongly recommended to drive via Helleland- Egersund- Sokndal . See seperate map.

Price seremony Saturday evening and directly after the last race Sunday.
Last entry 23 of june. 2022. See also www.crc.no and www.stavangerrr.com

Mindeord!

Jens Nørgaard Christensen

 

Jens har kørt sit sidste race! Mandag den 18.04.2022 sov Jens stille ind i hjemmet i Arentsminde.

Jeg har kendt Jens siden 1971, hvor han tit kom ved Thorkild Kirk, hvor jeg var arbejdsdreng. Efter jeg fik kørekort har jeg haft mange gode mc ture med Jens og Bitten.

Jens begyndte at køre race i firsene, først på en Honda 125 og senere på større maskiner. Jens har også deltaget i Classic Event på Spa i Belgien flere gange.

Vi kender alle Jens når han traskede rundt i ryttergården med en kaffekop i hånden, for at få en snak med alle dem han kendte. Det vil fremad rettet være underligt at han ikke mere dukker op.

Jens fik for nogle år siden konstateret cancer og gik til mange behandlinger, de fik styr på det men det blussede op igen og til sidst kunne kroppen ikke mere!!

Ære være Jens’es minde RIP.

Mine tanker går i denne stund til Bitten og familien i denne svære tid!

 

Med venlig hilsen

Per Bach

Hurra!

Vi har fået 4.036 kr. fra OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Tillykke med det flotte resultat og tak for det gode samarbejde.

Navigation