AKTUELT

Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2022.

Pga. den store smittespredning der er lige nu, flytter vi generalforsamlingen til :

Onsdag den 13. april 2022. Kl. 20.00
Sted: MC75, Englandsvej 16, 8450 Hammel.

Dagsorden til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år, samt budget til det kommende.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse: Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem. (på valg Birthe Koch Petersen og Søren Hannibal)
6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR og Trial. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (på valg Jan Eriksen).
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (på valg Erik Bo Nielsen).
8. Valg af 2 revisorer. (på valg Poul Nyrup og Bent Andersen).
9. EventueltForslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under punkt 5 indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. januar 2022.
Forslag sendes til e-mail: formand@amk-racing.dk

 

2

Navigation