Frivillig i AMK/DMU

Dygtige officials er en forudsætning for sikker og fair afvikling af vores sport. Derfor gør Danmarks Motor Union et stort arbejde i uddannelsen af officials. Ønsker du at uddanne dig til official i sporten, så er DMU’s forskellige
kursustilbud noget for dig.

Uddannelserne er bygget op, så man begynder med et grundlæggende niveau, der er fælles for alle grenene, og så tilføjes en række
overbygningskurser, som enten har et fælles grundmodul suppleret med specielle moduler for den pågældende gren (såkaldte grenspecifikke kurser) eller er direkte grenspecifikke.

Udover, at du er med til at sikre en fair og sikker afvikling af DMU’s sportsgrene, så får du også andre værdier og oplevelser ved at være officials:

  • Du oplever sporten på tætteste hold
  • Du bliver en del af et større fællesskab
  • Du får et stort ansvar
  • Du får kompetencer igennem uddannelse, kurser og seminarer, som du også kan bruge i andre sammenhænge
  • Du gør en forskel for de aktive kørere, hvor mange er børn og unge
  • Du møder en masse mennesker, som er engageret og brænder for deres sport
  • Du får et netværk, som du kan bruge uden for sporten
  • Du er omfattet af en god forsikring

Undervisningstidspunkter
Undervisningen foregår som regel i vinterhalvåret og om aftenen eller i weekenden. Et kursus til et modul varer som regel omkring tre timer. Underviserne er fra DMU’s undervisningspanel eller har en speciel viden indenfor det område, som kurset omhandler. På eksempelvis Træneruddannelsen arbejder vi sammen med Danmarks Idrætsforbund, som står for dele af uddannelsen.

Prøver ved kursusafslutning

Kurserne afsluttes i nogle tilfælde med en prøve, og nogle gange følger en praktikperiode, inden man får den endelige licens. Vi ved, at mange af dem, der gerne vil være officials ikke er interesserede i at sidde bøjet over bøgerne. Mange kommer til kurserne fra en travl arbejdsdag, så vi forsøger at tilpasse undervisningen til den situation. Hvis en deltager har et læsehandicap, tager vi særligt hensyn hertil ved prøverne.

Sådan bliver du tilmeldt

For at komme på kursus skal du indstilles af din klub, som også betaler undervisningsgebyret. For Dommeruddannelsen gælder det, at deltagerne indstilles af Sportskommissionerne, som også betaler deltagergebyret. Du kan via linket her se, hvilke kurser der er mulige at tilmelde sig netop nu.

Er du interesseret??

Er du interesserede i en licens og gerne vil hører lidt mere om det er du velkommen til, at kontakte Road Racing udvalget i AMK. Udvalget findes på  Road Racing. Klik her og læs mere

Mere om RR support

Navigation