Nyheder fra Motocross

Træningsaftaler 2019

Træningsaftale med Silkeborg Motor Sport (SMS)

Træningsaftalen med Silkeborg Motor Sport er forlænget til at gælde for sæsonen 2019. Det betyder, at alle medlemmer af AMK med et gyldigt DMU motocross licens kan træne gratis hos Silkeborg Motor Sport. Ved tilmelding til træning skal du gøre opmærksom på at du kommer fra AMK.

Spørgsmål til aftalen bedes rettet til Poul Nyrup (kasserer@amk-racing.dk)

MX-udvalget
Aarhus Motor Klub

Træningsaftale med Mols Cross Klub 2019

Hvem kan benytte aftalen:
Alle medlemmer af Aarhus Motor Klub som har et gyldigt DMU motocross licens for 2019

Hvad skal man gøre:
Når man har meldt sig ind i Mols Cross Klub sender man et kopi af kvitteringen for betaling til kasserer@amk-racing.dk sammen med sit kontonummer og man får refunderet 500,- kr.

Spørgsmål til aftalen bedes rettet til Poul Nyrup (kasserer@amk-racing.dk)

Hammel den 12-11-2016.

Møde i AMK’s MX. Udvalg.

Mødested: Bent Andersen Tommesensvej 16 8450 Hammel.

Dato / Tid:  Onsdag den 16 november kl. 19,00

Dagsorden:

1. Status for AMK som klub.

1-1. Orientering fra ekstra ordinær generalforsamling.

  • Referat: Jens Kroon og Bent beskrev den primære årsag til mødet og baggrunden herfor. De fleste medlemmer i RR-udvalget stopper med omgående virkning, derfor ville man på dette her møde håbe på at få lavet et nyt udvalg og det lykkedes.

1-2. Oplæg fremad rettet for AMK og kommende generalforsamling.

  • Referat: Da man allerede nu ved at formand for AMK og et bestyrelsesmedlem ikke ønsker at fortsætte, besluttede vi at lægge hovederne i blød og evt. finde emner. Udvalget mener det ville være bedst med en formand der går op i 2 hjulet motorsport uden direkte tilknytning til RR eller MX

2. Status for MX 2016.

  • Referat: Resultater blev løseligt gennemgået og aflysning af vores løb i Randers blev debatteret. Information til vore MX kørere har ikke fungeret ej heller via AMK’s hjemmeside. Klubtræner uddannelse / opfølgning.

3. MX fremad rettet.

  • Referat: Udvalget har besluttet at der stadig skal være et MX – udvalg i AMK, med forbehold for hvor AMK står efter den ordinære generalforsamling. Lars Poulsen tager lige en kontakt til Jesper omkring klubtræning og status lige nu og muligheder frem over. Information til hjemmesiden skal være via Knud.

3-1. Træningsaftaler og samarbejdet med Randers og evt. øvrige.

  • Referat: Bent kunne oplyse at Bestyrelsen i RMS har opsagt træningsaftalen med AMK, og for uddybning blev det besluttet at Bent lige skulle kontakte Jan Hvam. ( Det har jeg gjort kort og Jan kunne meddele mig at vore kørere stadig kunne træne efter nuværende aftale. Jan havde ikke lige mere tid men jeg tager kontakt til ham for en nærmere orientering og vender her-efter tilbage ) Yderligere blev det besluttet at Lars tager kontakt til Basballe for en aftale og Flemming undersøger omkring Hadsund. Den lille bane i Hinnerup blev også vendt. Når der kommer tilbage melding vil vi vurdere hvordan økonomien skal strikkes sammen til godkendelse af AMK’s Bestyrelse.

4. Eventuelt.

  • Referat: Bent orienterede også lige omkring tilskud fra Aarhus Kommune som jo er øremærket til aftalen med Randers, det vil sige at Bent skal have et møde med Kommunen for bibeholdelse af tilskud men til flere baner.

Dette skal vendes og besluttes i AMK’s bestyrelse.

Referant: Bent.

Med sportslig hilsen
Bent Andersen
Tlf. 86961833 / mobil: 20891833

Hjælp til afvikling af Regionsmesterskab finalen mini/maxi Nord d. 04.10.2015

Hej AMK’ere

Så er det tid til en hjælpende hånd til afvikling af Regionsmesterskab finalen mini/maxi Nord. Vi skal bruge omkring 20-25 hjælpere til flagposter rundt på banen fra kl 08.00 til ca. Kl. 16.00. Der vil være rundstykker og kaffe og bespisning i løbet af dagen. Vi håber på en hjælpende hånd og mangler du afvikling af arbejdsdage er der rig mulighed for det nu.

Mødested:
Brusgårdbanen, HondaPark
Clausholmvej 180, 8960 Randers SØ.

Tidsplan:
Mødetid: Kl. 08.00 til morgenkaffe og rundstykker
Træning/ løb afvikles: Kl. 09.00 – ca. 16.00

Meld venligst tilbage til Flemming Kristensen på mail: kristensen005@gmail.com eller på mobil 20807436.

Med Sportslig Hilsen

Aarhus Motor Klub
MX-Udvalget/ Flemming Kristensen

AMK Klubmesterskaber 2015

Der køres 7 afdelinger af AMK klubmesterskaber på Honda Park sammen med RMS’s klubmesterskab på følgende datoer. Husk opladet transponder.

1. afd. 21. April. RMS/AMK

2. afd. 12. Maj. RMS/AMK

3. afd. 2. Juni. RMS/AMK

4. afd. 23. Juni. RMS/AMK

5. afd. 25. Aug. RMS/AMK

6. afd. 15. Sept. RMS/AMK

7. afd. dato??. Stub ræs ( Dato fastsættes senere)

 

MX-Udvalget

Aarhus Motor Klub

AMK Vintertræning 2014/15

MX-udvalget har igen i år fået aftaler på plads med Aarhus Firma Sport (AFS) og Svømmehallen i Harlev. Så Alle vores medlemmer kan holde og komme i form hen over vinteren så man er klar til sæson start 2015.

I AFS har vi motionsrum torsdage fra kl. 18.00 til 21.00 begyndende fra d. 2. Oktober til d. 26. Marts.

Følgende dage er der lukket i AFS:

16/10-2014, 6/11-2014, 11/12-2014, 25/12-2014, 1/1-2015, 12/2-2015 og 5/3-2015.

Disse datoer er gældende hvis ikke andet meddeles.

Næshøjskolen Svømmehal er søndage fra kl. 10.00 – 12.00 begyndende fra d. 7. December til d. 1. Marts.

Følgende datoer er der lukket for svømning:

28/12-2014 og 04/01-2015

Adresser:

Aarhus Firma Sport
Paludan-Müllers Vej 110
8200 Århus N

Næshøjskolen Svømmehal
Stillingvej 424
8462 Harlev J

Aarhus Motor Klub
MX-udvalget

Licenspriser for Motocross:

3 – 10 år Microsport: kr. 650,00
10-17 år – 80cc: kr. 700,00
14 – 15 år 125cc: kr. 1050,00
Over 16 år c+B: kr. 1950,00
Over 16 år A: kr. 2550,0

Klubadresse:

Poul Nyrup Drejer

Horsevænget 13

8310 Tranbjerg J

Mail: formand@amk-racing.dk

Navigation