Motocross

https://dmusport.dk/motocross/om-motocross/

Til MX kører.

I 2021 har der været 38 aktive licenser inden for Motocross, Trial og OffTrack, flest Motocross.

Jævnfør vores vedtægter skal der være et udvalg i klubben for hver sportsgren. Lige nu er der ikke noget Motocross udvalg.

Såfremt der er nogen af jer der kunne tænke sig at etablere et lille MX-udvalg i 2022 bedes du/I give undertegnede besked.

Formanden for udvalget (eller en anden udpeget person) vil være medlem af bestyrelsen i klubben.

Opgaver i udvalget kunne være:

Fællestræninger for AMK medlemmer.

Udtage deltagere til Hold DM.

Træningsaftaler med andre klubber.

Afholde 1 årligt møde for alle MX licenshavere i AMK.

Hjælpe nye MX medlemmer i gang.

Deltagelse i bestyrelsesmøder.

Og der kunne være andre ting som kunne fremme fællesskabet omkring Motocross i AMK.

Der vil være mulighed for at få økonomisk støtte til arrangementer.

Dette skal blot forelægges bestyrelsen og aftales der.

 

Med venlig hilsen

Aarhus Motor Klub

Bo Thygesen

Tlf. 21 81 00 82

Licenspriser:

Licenspriserne ændrer sig fra år til år. Nedenstående link er til DMU,s licenspriser 

Licenspriser for MX

Navigation