Race Meet – MC Motorfestival 28. juni på Jyllands Ringen bliver desværre udsat til 2021.

Det er med beklagelse af vi trods det at Danmark er ved at åbne op, alligevel må opgive at samle alle motorcyklister til et stort brag af en fest og MC-aktiviteter. Vi har derfor måtte tage den kendelige beslutning at udskyde det til 2021.  dato på et senere tidspunkt

Vi har trods restriktioner stadig mulighed for at afholde en løbsdag, men uden publikum. Derfor er arrangementet et alm. DM Road Racing

Så stævnet 28. juni på DM Jyllands Ringen bliver gennemført, men dog i en lidt anderledes udgave end vi havde forstillet os, pga. Corona situationen Vi mangler i den forbindelse desperat officials for at kunne gennemføre det. En del af vores normale team af frivillige har ikke mulighed for at deltage, så derfor har vi brug for din hjælp.

Du gør som Flg.

Kontakter officials Koordinatoren: Susanne Lehmann email: skrubbenlehmann@gmail.com mobil:

Vi mangler dog desperat officials for at kunne gennemføre. En del af vores normale team af frivillige har ikke mulighed for at deltage, så derfor har vi brug for din hjælp.

Du gør som Flg.

 • Kontakter officials Koordinatoren: Susanne Lehmann email: skrubbenlehmann@gmail.com mobil: 29 91 76 58
 • Du bliver skrevet op på en navneliste
 • Når du kommer til Jyllands Ringen, opgiver du dit navn
 • Du får en grundig instruktion til den eller de opgaver dig og koordinatoren bliver enige om
 • Jyllands Ringen 28. juni kl. 9-18
 • Der vil blive serveret lettere bespisning og drikkevarer i løbet af dagen

MVH/ Claus Andersen: RR-udvalget

Som kom endelig den glædelige nyhed vi har ventet på:

”Vi skal igen i gang med at køre Road Racing”

Så stævnet 28. juni på DM Jyllands Ringen bliver gennemført, men dog i en lidt anderledes udgave end vi havde forstillet os, pga. Corona situationen.

Vedhæftet de retningslinjer vi alle skal rette os efter, som er basis for at vi trods forsamlingsreglerne med maksimum 50, har fået mulighed for at afholde et DM i Road Racing.

Herunder et uddrag af de vigtigste retningslinjerne fra dokumentet. (alsammen for at forhindre smittetrykket)

 • I lighed med de få andre sportsgrene der nu er aktive igen, bliver arrangementet afholdt uden publikum. (de afvises ved indgangen)
 • 1 kører må maksimum kun have 1 hjælper med.
 • Ryttergården bliver zoneopdelt, og alle får et farvede. 1 farve for hver zone, som skal bæres under hele arrangementet.
 • Hver rytter + 1 hjælper får tildelt en zone at være i, og skal opholde sig i den pågældende zone under hele arrangementet.
 • Der bliver 1 zonechef for hver zone, der skal hjælpe kørerne med at overholde retningslinjerne.
 • Teknisk kontrol vil blive foretaget i hver enkelt zone.
 • Tilmelding foregår som normalt på DMU´s hjemmeside, det er af yderst vigtighed at dine data: e-mail, transponder nummer, klasse, no på MC mv.er 100% opdateret, så vi ikke skal bruge unødig tid i sekretariatet.
 • Man kan kun tilmelde sig og køre i en klasse.

Det er af yderste vigtighed at alle respekterer og overholder disse retningslinjer, da det lokale politi myndighed har mulighed for at lukke det hele ned, hvis vi ikke opfylder kravene.

Vi har desuden i vedtaget i RR udvalget flg. for at imødekomme vores medlemmers ønske de bedst mulige betingelser under de givne omstændigheder:

 • Deltagerprisen er reduceret til kr. 1.800,-
 • Trackday klassen bliver sløjfet til fordel for licenskører (mere køretid).

De sidste rettelser i retningslinjerne er først kommet fredag formiddag, så der kan selvfølgelig stadig være nogle tvivlsspørgsmål, men udvalget arbejder på højtryk for at lave planer, så vi kan opfylde alle kravene, og de vil blive offentliggjort i tillægsreglerne.

Retningslinjer for afholdelse af DM Jyllands Ringen 28. juni klik her!

23.mars 2020         

AMK retter sig selvfølgelig efter de samme direktiver og retningslinjer, som gælder i resten af landet.

Nyheden kan også findes på dmusport.dk: https://dmusport.dk/nyt-om-corona-situationen-fra-dmu-23-03-20/ 

Der kommer løbende nye tiltag for at stoppe spredningen af corona smitte fra politikere i Danmark, de enkelte lande omkring os og fra EU. Og indtil videre bliver tiltagene kun strammere i et forsøg på at knække den fortsat stejlt voksende kurve af smittede mange steder i Europa.

Herhjemme har vi set mange indskrænkninger, men ikke lige så slemme som i andre lande, hvor der er forbud mod at færdes frit i det offentlige rum. Men denne frihed kan hurtigt forsvinde for alle, hvis blot en lille del ikke udviser samfundssind og begrænser deres aktiviteter omkring hinanden.

Senest har vi set det med forbud mod at samle sig på offentlige steder, hvor politiet er blevet nødt til at varsle med bøder. Men også i sportens verden ser vi nu offentlighedens forargelser over folk, der trodser myndighedernes anbefalinger for at fortsætte deres aktiviteter.

Bl.a. Politikken, B.T. og TV2 har berettet om de mange danske golfspillere, der stadig udøver sporten. Det har ikke overraskende bragt sporten i et uheldigt og meget negativt søgelys.

Corona-situationen er meget alvorlig, og det er holdningen hos DMU, såvel som hos politikkerne og den danske befolkning. Hvis vi ikke udviser samfundssind, kan det have flere store konsekvenser, også for motorsporten, og det kan ikke bare betyde flere personlige indskrænkninger fra politisk side. Vores elskede sport kan også blive stemplet af både offentligheden og medierne, hvis vi ikke begrænser vores aktiviteter.

DMU opfordrer forsat på det kraftigste, at man som kører bør begrænse sine aktiviteter og overholde myndighedernes anbefalinger. Det vil også sige, at vi kraftigt fraråder, at man samles til træning både i Danmark samt vores nabolande, hvor der desværre ikke er samme restriktioner som i Danmark endnu.

Dette er ikke kun for at begrænse smitten. Det er også meget problematisk, hvis man som motorsportsudøver, ved f.eks. et alvorligt styrt, lægger endnu mere pres på det danske sundhedsvæsen, der allerede har nedlagt megen af deres normale praksis for at frigøre ressourcer og personale til corona-indsatsen. Det overhængende skræmmescenarie er forsat at få italienske tilstande.

Vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer overholder anbefalingerne, og til jer skal der lyde en kæmpe tak. Og vi håber, at alle vil tænke en ekstra gang over konsekvenserne, som det kan have for alle, hvis man alligevel overvejer at træne videre i disse dage.

Yderligere information om status på løbsarrangementer og træning følger snarest i lyset af regeringens seneste pressemøde d. 23.03.20, hvor de nuværende tiltag i Danmark er forlænget frem til 13. april. Der vil dog ikke blive afholdt DMU-aktiviteter i perioden frem til d. 13 april. Vi vil løbende komme med mere informationen, efterhånden som myndighederne opdaterer deres retningslinjer.

Husk; nu flere, der følger anbefalingerne, desto hurtigere kan vi komme ud at køre igen.

Se Præsidenten for FIM, Jorge Viegas, i denne video, hvor han taler til motorsportsudøvere om corona-situationen: https://www.facebook.com/FIMLive/videos/2737643402938275/

 

Navigation