AMK medlemskab

Kontingent 2017 18år og over kr. 550,- (+ indmeldelsesgebyr 75,-)

Kontingent 2017 under 18år kr. 350,- (+ indmeldelsesgebyr 50,-)

Betaling kan ske på følgende måde:

Bliv medlem af AMK/Betal Kontingent

Paragraf 3. Medlemskab
3-1. Foreningen kan optage alle motorsport udøvere
og motorsports interesserede som medlemmer.

3-2. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver
samtykke fra forældre / værge.

3-3. Følgende medlemskab kan tegnes:
– fuld medlemskab af AMK og DMU.
– officials medlemskab af AMK.
– differentieret medlemskab af DMU. (bilag 1.)

Paragraf 4. Kontingent.

4-1. Ved indmeldelse betales indskud.

4-2. Foreningens kontingent fastsættes for 1 år af
gangen på den ordinære generalforsamling.

4-3. Kontingent opkræves helårligt pr. 1 januar.

4-4. Kassereren udsteder kvittering for betalt
kontingent, og kvitteringen gælder samtidig som
medlemskort.

4-5. Medlemsskabet gælder fra samme dag som
kontingent er betalt.

4-6. Fra 1 juli kan nye medlemmer optages mod
betaling af indskud og det kommende halvårs
kontingent.

4-7. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 1 april
slettes medlemmet, og ny optagelse sker efter
paragraf 4 stk 1.

Paragraf 5. Udmeldelse / Eksklusion.

5-1. Gyldig udmeldelse skal ske skriftlig til
foreningens kasserer, med virkning pr. 31-12.

5-2. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på
udmeldelsen.

Datoerne i 2017:

Jyllandsringen 06. og 07. maj. DM for classic.

Aarhus Classic Race 19. og 21. maj. .

Padborg Park 24. og 25. jun. DM Classic.

Ring Djursland 09. og 10. sep. DM Classic

Jyllandsringen 16. og 17. sep. DM for moderne og Classic.

Jyllandsringen 30. sep og 01. okt. DM for moderne  med DTC

Klubadresse:

Poul Nyrup Drejer

Horsevænget 13

8310 Tranbjerg J

Mail: formand@amk-racing.dk

Navigation