Road racing løbskalender

Mini
Classic
Moderne
Race Meet
Nordiske

AMK Road Racing 2020 Kalender up date Danske løb)

Arrangør Bane Status Dato Klasser Status
AMK Padborg Park AMK-Cup / ren 1 dags MC

(køretid 09.17.00)

9. august Alle

Classic/moderne A+B

DMU godkendt

Tilmelding fra mandag 3.august

AMK Padborg Park DM/moderne

Classic / Cup)

med biler

11.-12. september Moderne A+B, SSP 300

+7D Classic

OK Tilmelding fra 10. august
AMK Ring Djursland DM/med biler 5. 6. september Alle

Classic/moderne A+B

OK Tilmelding fra mandag 3.august
AMK Jyllands Ringen DM / ren 1 dags MC

(køretid 09.17.00)

13. september Alle

Classic/moderne A+B

DMU godkendt

Tilmelding fra mandag 3.august

 

Vedr. DK løb

Status :på godkendelse, samt forventet dato for tilmeldingen fremgår af kolonne yderst til højre

Corona: Vi må forvente at der skal efterleves specielle Corona retningslinjer i forbindelse med løbene rest af året – hold øje med tillægsregler og slutinstruktion.

 

Udenlandske løb:

Vi henviser og råder alle til at holde med div. hjemmesider, inklusive udenrigsministeriets hjemmeside vedr. rejse vejledninger, så man ikke risikere en evt. karantæne.

 

Seneste rejsevejledninger: OBS (16.07.2020 17:00)

SVERIGE: Rejsevejledningen for Sverige er opdateret: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sverige, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande. Regionerne Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland og Västerbotten er undtaget, fordi regionerne opfylder kriterierne. Du kan læse mere hos Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/rejse-og-covid-19-kort-over-lande Hvis du tager ophold i din egen ødegård eller lignende, kan du rejse til områder i Sverige, hvortil vi ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Du kan også rejse i transit igennem Sverige. Hvis du rejser til Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland eller Västerbotten, rejser i transit eller tager ophold i din egen ødegård eller lignende, bør du være ekstra forsigtig for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19. Du udviser ekstra forsigtighed ved bl.a. at følge vores rejseråd i en tid med COVID-19: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/ Hvis du rejser til Sverige, bør du også orientere dig om lokale restriktioner forud for rejsen. Den danske ambassade i Stockholm har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Sverige: https://sverige.um.dk/da/rejse-og-ophold-dk/nycoronavirus-covid-19/ Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Sverige, opfordres du fortsat til at blive hjemme i 14 dage, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland eller Västerbotten eller et ophold i din egen ødegård eller lignende, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage.

Navigation