Dagsorden til Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2024

Fredag den 23. februar 2024.
Kl. 19.00
Sted: Gjesing Forsamlingshus, Gammel Horsensvej 372, 8660 Skanderborg

Dagsorden til generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for det forløbne år, samt budget til det kommende.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse:Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem. (på valg Birthe Pedersen og på valg Søren Hannibal)

6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR og Trial.

Godkendelse af Road Racing repræsentant. (på valg Casper Smithson)

Godkendelse af Motocross repræsentant.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (på valg Erik Bo Nielsen) 8. Valg af 2 revisorer. (på valg Poul Nyrup og Bent Andersen)
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under punkt 5 indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. februar 2024.

Forslag sendes til e-mail: formand@amk-racing.dk

Navigation