Referat fra Generalforsamlingen den 23. februar 2024

Formanden bød velkommen til de ca. 45 fremmødte.

 

 1. Valg af dirigent
 • Per Bach

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Kort gennemgang af alle løbsafdelinger og AMK’s deltagelse til mini i Thy.
 • I 2023 var der 165 RR-medlemmer og 39 motocross medlemmer. Desuden er Drag Racing, som blandt andet deltager ved Allingåbro Motorfestival også del af AMK.

 

 1. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende
 • Classic TT på Djursland gav et overskud på 8300 kr.
 • DM Jyllandsringen gav et overskud på 28.709 kr.
 • DM Djursland gav et overskud på 24.500 kr.
 • Klubmesterskabet på Jyllandsringen gav et overskud på 952 kr. mens klubfesten gav et underskud på 3500 kr.
 • Prisen for leje af airfence forhandles pt med DMU for kommende sæson
 • Klubben skifter fra Jyske Bank til Danske Bank
 • Budgettet for kommende sæson er beregnet med et gennemsnitligt deltagertal på 70/løb
 • Der kalkuleres med et startgebyr på 2300 kr.
 • Der budgetteres et overskud på 99.000 kr.
 • På Padborg Park lejes banen om fredagen til en pris på 40.000 kr. – prisen pr. deltager er budgetteret til 1250 kr. udover deltagergebyret ved DM-afdelinger
 • Revisoren Bent Andersen fortalte om deres gennem gang af regnskabet. Der var ikke noget at rette op og de stikprøver der kom med blev hurtigt afklaret.
 • Der kom et ønske om at bruge nogle af pengene på de nye kører, ved at lave en lavere pris for tilmeldingerne. Der skal ikke puges penge sammen på kontoen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent
 • Kontingent fastholdes på nuværende niveau
 • der blev fra generalforsamlingen givet en mulighed for at hæve kontingentet med kr. 100,- hvis der blev behov for det

 

 1. Indkomne forslag
 • Intet

 

 1. Valg af bestyrelse
 • Kasserer: Birthe Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

 

6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra MX, RR og Trial

 • Casper Smithson genvalgt som Road Racing repræsentant
 • Motocross repræsentant: ingen

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 • Erik Bo Nielsen genvalgt.

 

 1. Valg af revisorer
 • Bent Andersen
 • Teddy Schultz

 

 1. Eventuelt
 • Forslag om Id-kort til lomme i dragt
 • Drøftelse af problemstilling ift. løbssammenfald med NM
 • Eventuel mulighed for dansk afholdelse af NM i Norge, hvor banen tager ansvar for hele arrangementet (officials mm.)
 • Flemming Vesterlund og Martin Simonsen har fundet sponsorer, der i kommende sæson vil sørge for præmier i diverse klasser
 • AMK har fået oprettet en webshop, hvor det er muligt at købe diverse produkter med relation til AMK (t-shirts, kaffekrus, kasketter, osv.). Denne er snart tilgængelig.
 • Drøftelse af mulighed for afholdelse af Søhøjlandets TT.
 • Snak om AMK trackdays i fremtiden.

Referent: Christoffer

 

Referat godkendt af bestyrelsen

 

_____________________________                           _______________________________

Formand: Bo Thygesen                                                Næstformand: John Korsbak

 

_____________________________                           ________________________________

Kasserer: Birthe Koch Petersen                                    Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

 

_____________________________                           ________________________________

Bestyrelsesmedlem: Casper Smithson                                    Bestyrelsesmedlem:

 

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

 

Formand:                                                          Bo Thygesen

Næstformand:                                                  John Korsbak

Kasserer:                                                          Birthe Koch Petersen

Bestyrelsesmedlem:                                       Søren Hannibal

Bestyrelsesmedlem for Road Racing:         Casper Smithson

Bestyrelsesmedlem for Motocross:              Ubesat

Suppleant:                                                        Erik Bo Nielsen

Revisorer:                                                         Bent Andersen og Teddy Schultz

 

Med tilknytning til bestyrelsen:

Sekretær:                                                          Søren Hannibal

Medlemsansvarlig:                                          Bo Thygesen

Hjemmeside:

Navigation