Dagsorden til Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021

Dagsorden til Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021 Tid: Fredag d. 2. juli 2021
Kl.: 20:00
Sted: MC 75, Englandsvej 16, 8450 Hammel

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand. (afg. Poul Nyrup)
7. Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Erik Bo Nielsen)
8. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen) 9. Godkendelse af Moto-Cross repræsentant. (afg. Lasse Hansen)

10. Valg af suppleant.
11. Valg af kritiske revisorer. (på valg Sanne Sørensen og Bent Andersen) 12. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 18. juni 2021

Forslag bedes sendt til ”formand@amk-racing.dk”

Navigation