Opstarten på sæsonen 2023 for AMK-RR

Hej alle

Desværre har vi mistet vores RR-formand Jan Robert Eriksen, en stor arbejdskraft i AMK.

AMK havde møde den 11. januar, hvor vi forberedte os på hvordan vi skulle få afviklet generalforsamlingen og sammensætte bestyrelsen.

Vi har haft AMK-generalforsamling i januar, og efter det der er sket haft møder bla. med Ring Djursland ang. Classic TT. Med stor arbejdsindsats fra RD og Jesper Holm lykkes med at få FIM EM til Danmark igen.

Ved AMK møde den 8. februar, hvor Jesper Holm (FIM) og Bent Rasmussen fra RD og så deltog, fik vi styr på arbejdsfordelingen på alle de frivillige poster ved Classic TT.

Vi skal videre og lige have samlet op på de løse tråde ang. løbene, men det ser ikke ud til at give problemer da banerne er meget hjælpsomme.

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:                                                                        Bo Thygesen
Næstformand:                                                                John Korsbak
Kasserer:                                                                        Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:                                                     Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:                      Casper Smithson  (RR-udvalgs formand)
Bestyrelsesmedlem for Motocross:                                 Ubesat
Suppleant:                                                                      Erik Bo Nielsen
Revisorer:                                                                       Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:                                                                       Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:                                                      Bo Thygesen
Hjemmeside:                                                                Knud Møller

Løbskalender 2023:

Kalenderen 2023 – store klasser:

  • 19./20./21. Maj – Classic TT Ring Djursland FIM EU + moderne til pokalløb.
  • 3./4. Juni – DM Jyllandsringen -alle klasser
  • 24./25. Juni – DM Padborg -alle klasser
  • 26./27. August – DM Ring Djursland – alle klasser
  • 30. September – Jyllandsringen – AMK klubmesterskab – alle klasser

Priserne for leje af banetid har fået en stigning, støt op om løbene så vi kan holde gang i vores sport.

Referat fra Generalforsamlingen kan læses på AMK hjemmesiden.

Vi ses derude 😊

Navigation