Generalforsamling i Aarhus Motor Klub fredag d. 27. januar 2023

Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2023 

Fredag den 27. januar 2023.
Kl. 19.00
Sted: MC75, Englandsvej 16, 8450 Hammel.

Dagsorden til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år, samt budget til det kommende.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag fra AMK Bestyrelsen til Generalforsamlingen 2023, se her
 6. Valg til bestyrelse:
  Formand + 1 bestyrelsesmedlem.   (Afgående Bo Thygesen og på valg John Korsbak)
  6-1. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR og Trial.
  Godkendelse af Road Racing repræsentant.   (på valg Jan Eriksen)
 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (på valg Erik Bo Nielsen)
 2. Valg af 2 revisorer. (på valg Poul Nyrup og Bent Andersen)
 3. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under punkt 5 indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. januar 2023.

Forslag sendes til e-mail: formand@amk-racing.dk

 

Med venlig hilsen
Aarhus Motor Klub
Bo Thygesen
Tlf. 21 81 00 82

Navigation