Referat fra AMK’s Generalforsamling den 27 januar 2023.

Klubhuset MC 75 Hammel

Englandsvej 16 8450 Hammel Startede Kl. 19.00

1. Per Bach blev valgt til dirigent.
2.John Korsbak gennem gik årets forløb.

Udstilling i Herning 2022, AMK’s forårs løb i Spanien m/ 22 kører, og et fint arrangement, med Bio San,

AMK havde indkøbt 4 stk. Air veste til brug/ udlejning til div løb.
JK gennem gik div løb, med over skud/ under skud, særlig PP giver underskud med for få kører, hvorfor? og der kom div svar, farlig bane, betaling vedr. el- mm.
Det var en fin/ god klubfest! men koldt i teltet! 110 deltager på JR.
Carsten Svensen afbrød GF, som kunne fortælle at Jan Eriksen var afgået ved døden kl 19.00, derefter blev der 1 min stilhed, da vi også havde mistet Michael Kristensen pga. Corona, Ballonskipperen Jens pga. cancer, i løbet af 2022

3.John Korsbak gennem gik regnskabet så godt han kunne, ved Birthes fravær, der var div spørgsmål som JK ikke kunne besvare men alt så fint ud. Og regnskabet var godkendt af revisor. Dog blev der ikke udleveret et regnskab til alle som der skal til en GF.

4. Det blev bestemt vedr. kontingent, med sammen beløb som i dag, dog med det pasu med de 75 kr. som tidligere er sagt ok til, vedr. uforudsetes sager.

5. Der var fremsat tre forslag fra AMK-bestyrelsen.
Det første for at forlænge tidsrummet for afholdelse af GF.
Det anden for ændringer i tekst omkring indmeldelse i klubben. Det tredje omkring adressen på klubben.
Alle tre blev stemt igennem af generalforsamlingen.

Aarhus Motor Klub

6. Valg til formand: Bo Thygesen. John Korsbak blev genvalgt til bestyrelsen. Casper Smithson blev valgt til RR-repræsentant i bestyrelsen.

Der kommer 3 nye føl med ind omkring klubarbejdet: August Kroon, Oliver Svendsen, og Kristian Codes Andersen.

Der kom også et nyt medlem ind i klubben, Jens Olaf Hersom (Dragster-kører), som vi skal hjælpe med div løb!

7. Valg til suppleant, Erik Bo Nielsen blev genvalgt.
8. Valg af kritiske revisorer, både Poul Nyrup og Bent Andersen, blev genvalgt.

9. Der er flere folk som snart har jubilæum i klubben. Knud vil komme tilbage.

Ved flere løb slå klasserne sammen fra start (ved få kører i hver klasse).

Classic TT, vi skal tage hensyn til de andre Nordisk landes løb datoer i 2024

Søren Holm kom med et opslag, vi skal stå mere sammen og arbejde i fælles sag mm.

Ved for sen tilmelding til løb skal der betales et ekstra beløb, så der er mere tid til programmet/ tidsskema/ klasse inddeling mm.

Vedr. PP, kører deltagelse, var der mange opråb hvorfor der kom så få deltager, til vores løb, de har ca. 3000 trykdays kører der pr år, der vil komme ca. 30 / 50cm3, Hollandske kører til næste løb dernede. Flot

Vedr. start tilladelse til udenlandsk løb kan det nu klares på DMU’s hjemme side. CS

Per B, vedr. pokaler til div løb, for dårligt nu klubben har så mange på lager, at der ikke bliver givet til 1-2-3 i hver klasse, selv om der ikke er DM/ cup klasser, som der skal iflg. DMU §9 Præmier.

Jacob Filtenborg, kom med ny ide, vedr. mærker til TK, som evt. kunne bruges hele året/eller lettere at tage af på kåbeglasset pr gang.

Mille hjælper Knud med tidtagning ved kommende løb,

Aarhus Motor Klub

Carsten Svensen: havde et indslag ved antidoping, vedr. kørnes medicin, som kan give optil 4 års straf/udelukkelse fra løb.

Per Bach takkede for go ro orden.
Derefter blev der udført AMK’s ritual 3 x hurra + et enkelt Tøf.

Derefter var der god smørrebrød, ost madder og rullepølse, og drikkevarer, Kaffe / vand! tak til madmor, Anne.

Og også en tak til MC75/ Rene, for leje af klubhus!

Referent Per Bach.

Referat godkendt på bestyrelsesmøde d. __________________

_____________________________ Formand: Bo Thygesen

_____________________________ Kasserer: Birthe Koch Petersen

_____________________________ Bestyrelsesmedlem: Casper Smithson

_______________________________ Næstformand: John Korsbak

________________________________ Bestyrelsesmedlem: Søren Hannibal

________________________________ Bestyrelsesmedlem:

Aarhus Motor Klub

Efter Generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse den 8. februar 2023 og konstitueringen af bestyrelsen er som følger:

Formand:Bo Thygesen
Næstformand:John Korsbak
Kasserer:Birthe Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem:Søren Hannibal
Bestyrelsesmedlem for Road Racing:Casper Smithson
Bestyrelsesmedlem for Motocross: Ubesat
Suppleant:Erik Bo Nielsen
Revisorer:Bent Andersen og Poul Nyrup

Med tilknytning til bestyrelsen:
Sekretær:Jens Erik Krause Kjær
Medlemsansvarlig:Bo Thygesen
Hjemmeside:Knud Møller

Navigation