Digital skadesanmeldelse til DMU for licenskører.

Digital skadesanmeldelse til DMU for licenskører.

Pr. 1. august overgår skadesanmeldelser i DMU til at blive digitale. Dertil vil det være den skadelidte kører eller dennes pårørende, der selv har ansvaret for at udfylde egen skadesanmeldelse.

Skadesanmeldelsen vil fremover være til at finde på DMU’s hjemmeside og i top-menuen i DMU’s app.

Se link: https://dmusport.dk/skadesanmeldelse/

De nye procedurer skal være med til at aflaste opgaverne for både frivillige og DMU’s sekretariat.

Formålet er også at skelne klart mellem skadesanmeldelser og den uheldsregistrering, som fortsat skal ske ude i klubberne. Vi ved, at man sagtens kan falde et sted og slå sig, uden at det er nødvendigt med en skadesanmeldelse.

Derfor er uheldsregistreringen i klubben fortsat en vigtig del af at følge op på, hvor der sker mange uheld, så man kan bruge statistikken ved de hyppige uheldssteder til at lave udbedringer og mindske risikoen for alvorlige uheld.

Sker der et uheld, som kræver en skadesanmeldelse, så er det køreren selv eller dennes pårørende, der er ansvarlig for at udfylde anmeldelsen på DMU’s hjemmeside eller app, og dette budskab er vigtigt, at I som klub hjælper med at fortælle jeres medlemmer.

Som klub vil man modtage en notifikation på den mailadresse, der er oplyst Forretningssystemet, om at der er indsendt en skadesanmeldelse fra et uheld på klubbens bane. Man er som klub altid velkommen til at kontakte DMU’s sekretariat efterfølgende og få mere at vide om skadesanmeldelsen.

Sker der til gengæld et så alvorligt uheld, at den skadelidte kører ikke vil være i stand til at udfylde skadesanmeldelsen, forventer vi, at træningslederen i klubben, hvor uheldet er sket, giver besked til DMU’s sekretariat hurtigst muligt og sender de relevante informationer om uheldet ind til DMU på dmu@dmusport.dk, samt navn, mail og licensnummer på køreren.

Som hovedregel er det altid en god idé at kontakte DMU’s sekretariat ved meget alvorlige uheld, så man hurtigst muligt kan sætte ind med den hjælp, der tilbydes gennem forsikringen.

Link til skema: https://dmusport.dk/skadesanmeldelse/

 

 

Navigation