Nyt om corona-situationen fra DMU

23.mars 2020         

AMK retter sig selvfølgelig efter de samme direktiver og retningslinjer, som gælder i resten af landet.

Nyheden kan også findes på dmusport.dk: https://dmusport.dk/nyt-om-corona-situationen-fra-dmu-23-03-20/ 

Der kommer løbende nye tiltag for at stoppe spredningen af corona smitte fra politikere i Danmark, de enkelte lande omkring os og fra EU. Og indtil videre bliver tiltagene kun strammere i et forsøg på at knække den fortsat stejlt voksende kurve af smittede mange steder i Europa.

Herhjemme har vi set mange indskrænkninger, men ikke lige så slemme som i andre lande, hvor der er forbud mod at færdes frit i det offentlige rum. Men denne frihed kan hurtigt forsvinde for alle, hvis blot en lille del ikke udviser samfundssind og begrænser deres aktiviteter omkring hinanden.

Senest har vi set det med forbud mod at samle sig på offentlige steder, hvor politiet er blevet nødt til at varsle med bøder. Men også i sportens verden ser vi nu offentlighedens forargelser over folk, der trodser myndighedernes anbefalinger for at fortsætte deres aktiviteter.

Bl.a. Politikken, B.T. og TV2 har berettet om de mange danske golfspillere, der stadig udøver sporten. Det har ikke overraskende bragt sporten i et uheldigt og meget negativt søgelys.

Corona-situationen er meget alvorlig, og det er holdningen hos DMU, såvel som hos politikkerne og den danske befolkning. Hvis vi ikke udviser samfundssind, kan det have flere store konsekvenser, også for motorsporten, og det kan ikke bare betyde flere personlige indskrænkninger fra politisk side. Vores elskede sport kan også blive stemplet af både offentligheden og medierne, hvis vi ikke begrænser vores aktiviteter.

DMU opfordrer forsat på det kraftigste, at man som kører bør begrænse sine aktiviteter og overholde myndighedernes anbefalinger. Det vil også sige, at vi kraftigt fraråder, at man samles til træning både i Danmark samt vores nabolande, hvor der desværre ikke er samme restriktioner som i Danmark endnu.

Dette er ikke kun for at begrænse smitten. Det er også meget problematisk, hvis man som motorsportsudøver, ved f.eks. et alvorligt styrt, lægger endnu mere pres på det danske sundhedsvæsen, der allerede har nedlagt megen af deres normale praksis for at frigøre ressourcer og personale til corona-indsatsen. Det overhængende skræmmescenarie er forsat at få italienske tilstande.

Vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer overholder anbefalingerne, og til jer skal der lyde en kæmpe tak. Og vi håber, at alle vil tænke en ekstra gang over konsekvenserne, som det kan have for alle, hvis man alligevel overvejer at træne videre i disse dage.

Yderligere information om status på løbsarrangementer og træning følger snarest i lyset af regeringens seneste pressemøde d. 23.03.20, hvor de nuværende tiltag i Danmark er forlænget frem til 13. april. Der vil dog ikke blive afholdt DMU-aktiviteter i perioden frem til d. 13 april. Vi vil løbende komme med mere informationen, efterhånden som myndighederne opdaterer deres retningslinjer.

Husk; nu flere, der følger anbefalingerne, desto hurtigere kan vi komme ud at køre igen.

Se Præsidenten for FIM, Jorge Viegas, i denne video, hvor han taler til motorsportsudøvere om corona-situationen: https://www.facebook.com/FIMLive/videos/2737643402938275/

 

Navigation